دامنه COM با پیشنهاد ویژه دامنه COM با پیشنهاد ویژه

پشتیبانی نرم افزاری

پشتیبانی نرم افزاری سرور به معنی انجام امور نرم افزاری سرور است. این امر حیطه ی وسیعی از تعاملات سرور را در بر می گیرد. ایران سرور خدمات متفاوتی را در قالب پشتیبانی نرم افزاری سرور ارائه میدهد، این بخش از وب سایت برای شفاف سازی و تشریح این خدمات ایجاد شده است.

پشتیبانی نرم افزاری شامل رسیدگی به هر درخواستی می شود که به سیستم عامل، مجازی ساز، نرم افزارهای نصب شده در سرور، کنترل پنل و تنظیمات نرم افزاری مرتبط باشد خدمات نرم افزاری به چهار دسته زیر تقسیم می شوند:

نصب و پیکربندی پیش فرض

شامل نصب سیستم عامل و نرم افزارها با گزینه ها و انتخاب های پیش فرض می شود. این بخش شامل هر گزینه و انتخابی که به صورت پیش فرض در سیستم عامل نصب می گردد، می باشد.

توجه نمایید که نصب، فقط از طریق نرم افزار مدیریت بسته های استاندارد در سیستم عامل انجام می شود (به عنوان مثال با استفاده از yum در CentOS و apt –get در Debian)، درصورتی که کنترل پنل در سرور نصب شده باشد، فقط از روش های استاندارد و مورد استفاده ی کنترل پنل برای نصب نرم افزار استفاده خواهد شد.

پیکربندی و انجام تنظیمات پیشرفته

شامل هرگونه تنظیم و پیکربندی فراتر از «نصب و پیکربندی پیش فرض» می باشد. به عنوان مثال بروزرسانی و اعمال تغییر در تنظیمات دیوار آتش، نصب گواهی SSL، بهینه سازی تنظیمات بانک اطلاعاتی و مواردی از این دست.

عیب یابی، تحلیل و ارائه راهکار مناسب

شامل مواردی می شود مانند، بررسی سرور، بازبینی Logها، انجام مانیتورینگ و یافتن دلیل از دسترس خارج شدن سرور و امثال آن.

بروزرسانی نرم افزاری

این بخش نیز مانند «نصب و پیکربندی پیش فرض» فقط از طریق نرم افزار مدیریت بسته های استاندارد در سیستم عامل انجام می شود (به عنوان مثال با استفاده از yum در CentOS و apt –get در Debian)، درصورتی که کنترل پنل در سرور نصب شده باشد، فقط از روش های استاندارد و مورد استفاده ی کنترل پنل برای بروزرسانی نرم افزار استفاده خواهد شد.
ایران سرور برای رسیدگی به اشکالات نرم افزاری، این امور را به دو سطح متفاوت تقسیم کرده است.
تمام سرورهای اختصاصی، مجازی و خدمات اشتراک فضا (Collocation) تحت پوشش یکی از این سطوح می باشند.
درصورتی که درخواست ارائه شده از سوی مشترک در سطح پشتیبانی سرویس وی نباشد، خدمات پشتیبانی ایران سرور شامل دریافت هزینه، جهت پیگیری مشکل خواهد بود.
نرخ پیگیری مشکلات فنی درصورتی که در سطح پشتیبانی نرم افزاری سرویس کاربر نباشد برای هر ساعت‌ کار فنی معادل ۴۵۰ هزارتومان می باشد؛ کمترین بازه ی زمانی درخواست های فنی ۳۰ دقیقه است، کلیه درخواست های کمتر از ۳۰ دقیقه، معادل ۳۰ دقیقه درنظر گرفته خواهد شد.

توجه نمایید امکان ذخیره ی زمان برای درخواست های پشتیبانی وجود ندارد، و درخواست های مجزا در روزهای متفاوت با یکدیگر ادغام نخواهد شد. به عنوان مثال دو درخواست ۱۵ دقیقه ای در دو روز متفاوت معادل دو درخواست ۳۰ دقیقه ای مجزا می باشد، یا درصورت انجام یک کار فنی ۴۵ دقیقه ای در یک روز و یک کار فنی ۱۵ دقیقه ای در روز دیگر، مجموع هزینه ی صورت حساب معادل ۹۰ دقیقه خواهد بود.

خدمات پشتیبانی ارائه شده در ایران سرور، به صورت ۲۴ ساعته، ۷ روز هفته در ۳۶۵ روز سال قابل ارائه می باشد.

#نام سرویسسطح پشتیبانی یکپشتیبانی VIPتوضیحات
1امنیت در شبکه
2مانیتورینگ دائمی سرورفقط Ping و پورت 80
3مانیتورینگ دائمی شبکه
4بررسی منابع سرور
5Reboot
6نصب مجدد
7بررسی گزارشات سرور
8بررسی امنیتی سرور
9پشتیبانگیری از اطلاعات
10بروزرسانی سیستم عامل
11مدیریت Firewall
12مدیریت Anti virus
13نصب کنترل پنل
14نصب نرم افزارها
15بروزرسانی نرم افزارها
16پشتیبانی در ۳۶۵ روز سال
17تعویض سخت‌افزار معیوب
18بهینه سازی وب سرور
19بهینه سازی بانک اطلاعاتی
20مجازی سازی
21پشتیبان کاربلد 24 ساعته
22عدم نیاز به ارسال تیکت
هزینه ماهیانه (تومان)رایگان۴,۹۰۰,۰۰۰

برخی درخواست ها بصورت همزمان در چند دسته بندی قرار می گیرند. به عنوان نمونه

 • انتقال وب سایت و یا سرور، شامل «نصب و پیکربندی پیش فرض» و «پیکربندی و انجام تنظیمات پیشرفته» خواهد بود.
 • پیکربندی و انجام تنظیمات پیشرفته
 • بهینه سازی سرور شامل «پیکربندی و انجام تنظیمات پیشرفته» و «عیب یابی، تحلیل و ارائه راهکار مناسب» خواهد بود
 • امن‌سازی سرور شامل «پیکربندی و انجام تنظیمات پیشرفته» و «عیب یابی، تحلیل و ارائه راهکار مناسب» خواهد بود.

در جدول زیر لیست سیستم عامل هایی که توسط ایران سرور پشتیبانی می گردد، آورده شده است.

#نامنصب و پیکربندی پیش فرضپیکربندی و انجام تنظیمات پیشرفتهعیب یابی، تحلیل و ارائه راهکار مناسببروزرسانی نرم افزاریتوضیحات
1 CentOS
2Ubuntu
3Debian
4Windows 2008 R2
5Windows 2012
6Windows 2012 R2
7Windows 2016
8FreeBSD
9Fedora
10Redhat
11Mikrotik

سیستم عامل هایی که در جدول بالا وجود ندارد، توسط تیم فنی ایران سرور پشتیبانی نمی گردد.

بروزرسانی فقط برای نسخه های minor همان سیستم عامل قابل انجام است، به عنوان مثال بروزرسانی CentOS 6.3 به CentOS 6.5 قابل انجام بوده اما بروزرسانی CentOS 5 به CentOS 6 و قابل انجام نمی باشد. به طورکلی، هر بروزرسانی که نیاز به نصب مجدد سرور داشته باشد قابل انجام نخواهد بود برخی مشکلات عمومی که توسط تیم فنی ایران سرور قابل پیگیری می باشد:

 • اشکالات فایل سیستم
 • بررسی گزارشات سرور و آمارهای مرتبط با سرور
 • اشکال در حق دسترسی ها (Permissions)، مشخصات فایل ها و پوشه ها (Attribute)

در جدول زیر لیست کنترل پنل هایی که توسط ایران سرور پشتیبانی می گردد، آورده شده است.

#نامنصب و پیکربندی پیش فرضپیکربندی و انجام تنظیمات پیشرفتهعیب یابی، تحلیل و ارائه راهکار مناسببروزرسانی نرم افزاریتوضیحات
1DirectAdminفقط در آخرین نسخه CentOS
2cPanelفقط در آخرین نسخه CentOS
3Plesk for Windowsتمام نسخه ها قابل پشتیبان
4WebsitePanel (WSP)تمام نسخه ها قابل پشتیبان
5Solid Cpتمام نسخه ها قابل پشتیبان

کنترل پنل هایی که در جدول بالا وجود ندارد، توسط تیم فنی ایران سرور پشتیبانی نمی گردد.

برخی مشکلات عمومی که توسط تیم فنی ایران سرور قابل پیگیری می باشد:

 • عدم دسترسی به کنترل پنل
 • اعمال تغییرات در سیستم با استفاده از کنترل پنل

در جدول زیر لیست مجازی سازهایی که توسط ایران سرور پشتیبانی می گردد، آورده شده است.

#نامنصب و پیکربندی پیش فرضپیکربندی و انجام تنظیمات پیشرفتهعیب یابی، تحلیل و ارائه راهکار مناسببروزرسانی نرم افزاریتوضیحات
1ESXiنسخه 5 و بالاتر
2Proxmoxفقط بر روی Debian9
3Xen فقط در CentOS با کنترل پنل SolusVM
4فقط در CentOS با کنترل پنل SolusVM فقط در CentOS با کنترل پنل SolusVM

مجازی سازهایی که در جدول بالا وجود ندارد، توسط تیم فنی ایران سرور پشتیبانی نمی گردد.

بروزرسانی فقط توسط SolusVM انجام خواهد شد.

در حال‌حاضر فقط در صورت خرید بسته ی «خدمات مدیریت پشتیبان گیری»، تیم فنی ایران سرور بر اساس زمانبندی انجام شده از اطلاعات مورد درخواست مشترک نسخه پشتیبان تهیه می کنند. در دیگر موارد پشتیبان گیری بر عهده ی مشترک می باشد و ایران سرور هیچ تعهدی در خصوص نگهداری اطلاعات و تهیه ی نسخه ی پشتیبان از اطلاعات مشترک نخواهد داشت.

در جدول زیر لیست بانک های اطلاعاتی که توسط ایران سرور پشتیبانی می گردد، آورده شده است.

#نامنصب و پیکربندی پیش فرضپیکربندی و انجام تنظیمات پیشرفتهعیب یابی، تحلیل و ارائه راهکار مناسببروزرسانی نرم افزاریتوضیحات
1MySQL
2Mariadb
3PostgreSQL
4Mongo DB
5MS SQL نسخه های 2005، 2008، 2008R2، 2016 ،2014 ،2012 ،2017

برخی مشکلات عمومی که توسط تیم فنی ایران سرور قابل پیگیری می باشد:

 • اشکالات در اتصال به سرور بانک اطلاعاتی
 • اشکال در تنظیمات حق دسترسی (Privilege Management)
 • انجام Replication
 • بهینه سازی سرور بانک اطلاعاتی

در جدول زیر لیست وب سرورها که توسط ایران سرور پشتیبانی می گردد، آورده شده است.

#نامنصب و پیکربندی پیش فرضپیکربندی و انجام تنظیمات پیشرفتهعیب یابی، تحلیل و ارائه راهکار مناسببروزرسانی نرم افزاریتوضیحات
1Apacheفقط همراه با کنترل پنل
2Nginxفقط همراه با کنترل پنل DA
3Apache/Nginxفقط همراه با کنترل پنل
4Apache Tomcatفقط همراه با کنترل پنل
5IIS
6liteSpeedفقط همراه با کنترل پنل
7Apache / Varnishهزینه لایسنس بر عهده مشترک خواهد بود.

وب سرورهایی که در جدول بالا وجود ندارد، توسط تیم فنی ایران سرور پشتیبانی نمی گردد.

در جدول زیر لیست سیستم های مدیریت تحت وب بانک اطلاعاتی که توسط ایران سرور پشتیبانی می گردد، آورده شده است.

#نامنصب و پیکربندی پیش فرضپیکربندی و انجام تنظیمات پیشرفتهعیب یابی، تحلیل و ارائه راهکار مناسببروزرسانی نرم افزاریتوضیحات
1phpMyAdminفقط همراه با کنترل پنل
2phpPgAdminفقط همراه با کنترل پنل
3RockMongo
4mylittleAdminهزینه لایسنس بر عهده ی مشترک می باشد. تنها در ویندوز قابل نصب است.

سیستم های مدیریت تحت وب بانک اطلاعاتی که در جدول بالا وجود ندارد، توسط تیم فنی ایران سرور پشتیبانی نمی گردد.

در جدول زیر لیست زبان‌های برنامه نویسی که توسط ایران سرور پشتیبانی می گردد، آورده شده است.

#نامنصب و پیکربندی پیش فرضپیکربندی و انجام تنظیمات پیشرفتهعیب یابی، تحلیل و ارائه راهکار مناسببروزرسانی نرم افزاریتوضیحات
1Java Development (JDK)
2Perl
3PHP
4PHP-ffmpgفقط همراه با کنترل پنل
5ASP.Netتمام نسخه ها (ویندوز)
6PHP-eAcceleratorفقط همراه با کنترل پنل
7ASPفقط در ویندوز
8PHP-Memcacheفقط همراه با کنترل پنل
9PHP - XCacheفقط همراه با کنترل پنل
10Python
11Ruby on Rails
12mvcتمام نسخه ها (ویندوز)
13.netcoreتمام نسخه ها (ویندوز)

زبان‌های برنامه نویسی که در جدول بالا وجود ندارد، توسط تیم فنی ایران سرور پشتیبانی نمی گردد.
بررسی و رفع اشکالات برنامه نویسی توسط تیم فنی ایران سرور انجام نمی گردد.
برخی مشکلات عمومی که توسط تیم فنی ایران سرور قابل پیگیری می باشد:

 • اشکال در اجرای برنامه های CGI (غیر مرتبط با برنامه نویسی یا یک برنامه ی خاص)
 • اشکال در اجرای برنامه های PHP (غیر مرتبط با برنامه نویسی یا یک برنامه ی خاص)
 • اشکال در اجرای برنامه های Perl یا Python (غیر مرتبط با برنامه نویسی یا یک برنامه ی خاص)

در جدول زیر لیست میل سرورهایی که توسط ایران سرور پشتیبانی می گردد، آورده شده است.

#نامنصب و پیکربندی پیش فرضپیکربندی و انجام تنظیمات پیشرفتهعیب یابی، تحلیل و ارائه راهکار مناسببروزرسانی نرم افزاریتوضیحات
1Exim
2Postfix
3Qmail
4Sendmail
5Courier IMAP
6Dovecot
7Mailman
8MailEnableفقط در ویندوز

میل‌ سرورهایی که در جدول بالا وجود ندارد، توسط تیم فنی ایران سرور پشتیبانی نمی گردد.
برخی مشکلات عمومی که توسط تیم فنی ایران سرور قابل پیگیری می باشد:

 • عدم ارسال ایمیل
 • عدم کارکرد MailServer

نرم افزارهای امنیتی شامل آنتی ویروس ها، ضد اسپم ها و نرم افزارهای مانیتورینگ امنیتی می باشد.
در جدول زیر لیست نرم افزارهای امنیتی که توسط ایران سرور پشتیبانی می گردد، آورده شده است.

#نامنصب و پیکربندی پیش فرضپیکربندی و انجام تنظیمات پیشرفتهعیب یابی، تحلیل و ارائه راهکار مناسببروزرسانی نرم افزاریتوضیحات
1SP Assassinفقط همراه با کنترل پنل
2ClamAVفقط همراه با کنترل پنل
3Kaspersky AVفقط در ویندوز. هزینه لایسنس بر عهده مشترک می باشد.
4CXSهزینه لایسنس بر عهده مشترک می باشد.
5Snortفقط در لینوکس قابل نصب می باشد
6CSFفقط در لینوکس قابل نصب می باشد

نرم افزارهای امنیتی که در جدول بالا وجود ندارد، توسط تیم فنی ایران سرور پشتیبانی نمی گردد.

در جدول زیر لیست Webmailهایی که توسط ایران سرور پشتیبانی می گردد، آورده شده است.

#نامنصب و پیکربندی پیش فرضپیکربندی و انجام تنظیمات پیشرفتهعیب یابی، تحلیل و ارائه راهکار مناسببروزرسانی نرم افزاریتوضیحات
1Atmailفقط همراه با کنترل پنل
2Hordeفقط همراه با کنترل پنل
3SquirrelMailفقط همراه با کنترل پنل
4RoundCubeفقط همراه با کنترل پنل
5MailEnableفقط در ویندوز

در جدول زیر لیست سرورهای FTP که توسط ایران سرور پشتیبانی می گردد، آورده شده است.

#نامنصب و پیکربندی پیش فرضپیکربندی و انجام تنظیمات پیشرفتهعیب یابی، تحلیل و ارائه راهکار مناسببروزرسانی نرم افزاریتوضیحات
1ProFTPDفقط همراه با کنترل پنل
2Pure-FTPdفقط همراه با کنترل پنل
3MS FTPفقط در ویندوز

سرورهای FTPکه در جدول بالا وجود ندارد، توسط تیم فنی ایران سرور پشتیبانی نمی گردد.
برخی مشکلات عمومی که توسط تیم فنی ایران سرور قابل پیگیری می باشد:

 • اشکالات در اتصال به سرور FTP (و نه یک وب سایت خاص، یا عدم دسترسی یک کاربر خاص).
 • اشکالات در سطوح دسترسی (Access Right Management)

نرم افزارهای تحت وب شامل فروشگاه سازها، انجمن‌سازها و ... می باشد.در جدول زیر لیست CMSهایی که توسط ایران سرور پشتیبانی می گردد، آورده شده است.

#نامنصب و پیکربندی پیش فرضپیکربندی و انجام تنظیمات پیشرفتهعیب یابی، تحلیل و ارائه راهکار مناسببروزرسانی نرم افزاریتوضیحات
1Drupal
2WordPress
3Joomla
4PrestaShop
5vBulletinهزینه لایسنس بر عهده مشترک می باشد.
6phpBB
7MyBB
8OpenCart
9DotNetNuke
10PhpNuke
11Nopcommerceفقط در ویندوز

نرم افزارهایی که در جدول بالا وجود ندارد، توسط تیم فنی ایران سرور پشتیبانی نمی گردد.
در تمام موارد فقط نصب نسخه اصلی قابل انجام است. هیچ پلاگین، ماژول، Addon و پوسته ای توسط تیم فنی ایران سرور نصب نخواهد شد.

در جدول زیر لیست سایرنرم افزارهایی که توسط ایران سرور پشتیبانی می گردد، آورده شده است.

#نامنصب و پیکربندی پیش فرضپیکربندی و انجام تنظیمات پیشرفتهعیب یابی، تحلیل و ارائه راهکار مناسببروزرسانی نرم افزاریتوضیحات
1BINDفقط همراه با کنترل پنل
2MS DNSفقط در ویندوز قابل نصب می باشد.
3SSHفقط در لینوکس قابل نصب می باشد.
4IP Tablesفقط در لینوکس قابل نصب می باشد.
5CSFفقط در لینوکس قابل نصب می باشد.
6MS Windows Firewallفقط در ویندوز قابل نصب می باشد.
7Nodejsفقط در لینوکس قابل نصب می باشد.
8lscacheفقط در لینوکس قابل نصب می باشد.
9NPMفقط در لینوکس قابل نصب می باشد.
10redisفقط در لینوکس قابل نصب می باشد.

نرم افزارهایی که در جدول بالا وجود ندارد، توسط تیم فنی ایران سرور پشتیبانی نمی گردد.

برخی مشکلات عمومی که توسط تیم فنی ایران سرور قابل پیگیری نمی باشند:

 • عیب یابی و بررسی هرگونه برنامه و اشکالات برنامه نویسی
 • هرگونه اشکال برنامه نویسی که بی ارتباط با تنظیمات سرور می باشد.
 • کامپایل کرنل لینوکس بصورت دلخواه.

امنیت سرور و تمام نرم افزارهای نصب شده در آن، فارغ از تنظیمات صورت گرفته بر عهده مشترک می باشد؛ ایران سرور هیچ تعهدی در خصوص امنیت سرور مشترک نداشته و تنها در صورت درخواست مشترک و تهیه سرویس‌های امنیتی، وضعیت امنیت سرور توسط تیم فنی ایران سرور بررسی خواهد شد.

مورد اعتماد مشتریان مان هستیم

با سرویس های میزبانی ایران سرور با خیال راحت به توسعه کسب و کارتان بپردازید

۷۰ +

دیتاسنتر در سراسر جهان

۲۷۰۰۰۰ +

مشتری از سراسر ایران

۶۰۰۰۰۰ +

خدمات ارائه شده

۲۱ +

سال‌ حضور در مارکت
images