iranserver_mini_data_center
وضعیت سرورها

سرور اختصاصی فرانسه

سرور اختصاصی لینوکس و ویندوز فرانسه

دیتا‌سنتر OVH به‌عنوان بزرگترین دیتاسنتر اروپا، یک برند کاملا شناخته شده می‌باشد، Anti DDoS سخت‌افزاری رایگان تا ۹۰ گیگابیت برای تمام سرورها، پهنای باند گیگابیتی نامحدود و سرعت دسترسی مناسب از داخل ایران‌ را می‌توان از مهمترین نکات در خصوص سرورهای فرانسه برشمرد.

سفارش سرورهای فرانسه، پس از پرداخت شما بصورت آنی به دیتاسنتر ارسال میشوند.
لیست سرورها براساس آخرین موجودی دیتاسنتر در تاریخ 2017-11-03 22:00:10 بروزرسانی شده است.
نام سرور RAM CPU هارد دیسک Raid مجازی سازی حداکثر ip زمان تحویل هزینه اولیه هزینه ماهانه سفارش
نام سرور RAM CPU هارد دیسک Raid مجازی سازی حداکثر ip زمان تحویل هزینه اولیه هزینه ماهانه سفارش
E3-SAT-1-1616GB DDR3 1333 MHzIntel Xeon E3-1225v22x2TB SATAنرم افزاری16 عدد ۱ ساعت رایگان225,000 ت سفارش
SYS-SAT-1-1616GB DDR3 ECC 1333 MHzIntel W35202x2TB SATAنرم افزاری16 عدد ۱ ساعت رایگان225,000 ت سفارش
E3-SSD-2-3232GB DDR3 1333 MHzIntel Xeon E3-1225v23x120GB SSDنرم افزاری16 عدد ۱ ساعت رایگان260,000 ت سفارش
SYS-SAT-1-3232GB DDR3 1333 MHzIntel W35202x2TB SATAنرم افزاری16 عدد ۱ ساعت رایگان260,000 ت سفارش
E3-SAT-3-3232GB DDR3 1333 MHzIntel Xeon E3-1245v22x2TB SATAنرم افزاری16 عدد ۱ ساعت رایگان295,000 ت سفارش
E3-SSD-5-3232GB DDR3 1333 MHzIntel Xeon E3-1245v22x240GB SSDنرم افزاری16 عدد ۱ ساعت رایگان295,000 ت سفارش
E3-SSD3-1616GB DDR3 ECC 1600 MHzIntel Xeon E3-1231v32x240GB SSDنرم افزاری16 عدد ۱ ساعت رایگان295,000 ت سفارش
E3-SAT3-1616GB DDR3 ECC 1600 MHzIntel Xeon E3-1231v32x2TB SATAنرم افزاری16 عدد ۱ ساعت رایگان295,000 ت سفارش
I7-SSD-1-3232GB DDR3 ECC 1600MHzIntel I7-4790K2x240GB SSDنرم افزاری16 عدد ۱ ساعت رایگان330,000 ت سفارش
E3-SAT-2-3232GB DDR3 1333 MHzIntel Xeon E3-1225v22x2TB SATAنرم افزاری16 عدد ۱ ساعت رایگان330,000 ت سفارش
E3-SAT3-3232GB DDR3 ECC 1600 MHzIntel Xeon E3-1231v32x2TB SATAنرم افزاری16 عدد ۱ ساعت رایگان330,000 ت سفارش
E3-SSD3-3232GB DDR3 ECC 1600 MHzIntel Xeon E3-1231v32x240GB SSDنرم افزاری16 عدد ۱ ساعت رایگان330,000 ت سفارش
HOST-32LRAM: 32GB DDR4 ECC 2133 MHzCPU: Intel Xeon D-1520 - 4c/8t - 2.4GHz /2.7GHz 2x2TB نرم افزاری256 عدد ۱ ساعت رایگان457,000 ت سفارش
SP-32-SRAM: 32GB DDR4 ECC 2133 MHzCPU: Intel Xeon E3-1245v5 - 4c/8t - 3.5GHz /3.9GHz 2x2TB نرم افزاری256 عدد ۱ ساعت رایگان492,000 ت سفارش
HOST-32LRAM: 32GB DDR4 ECC 2133 MHzCPU: Intel Xeon D-1520 - 4c/8t - 2.4GHz /2.7GHz3x2TBنرم افزاری256 عدد ۱ ساعت رایگان506,000 ت سفارش
HOST-64LRAM: 64GB DDR4 ECC 2133 MHzCPU: Intel Xeon D-1520 - 4c/8t - 2.4GHz /2.7GHz 2x2TB نرم افزاری256 عدد ۱ ساعت رایگان527,000 ت سفارش
SP-32RAM: 32GB DDR4 ECC 2400 MHzCPU: Intel Xeon E3-1270v6 - 4c/8t - 3.8GHz /4.2GHz 2x2TB نرم افزاری256 عدد ۱ ساعت رایگان527,000 ت سفارش
EG-16RAM: 16GB DDR4 ECC 2400 MHzCPU: Intel Xeon E3-1230v6 - 4c/8t - 3.5GHz /3.9GHz 2x4TB نرم افزاری256 عدد ۱ ساعت رایگان527,000 ت سفارش
HOST-32LRAM: 32GB DDR4 ECC 2133 MHzCPU: Intel Xeon D-1520 - 4c/8t - 2.4GHz /2.7GHz2x480GB SSDنرم افزاری256 عدد ۱ ساعت رایگان534,000 ت سفارش
HOST-64LRAM: 64GB DDR4 ECC 2133 MHzCPU: Intel Xeon D-1520 - 4c/8t - 2.4GHz /2.7GHz3x2TBنرم افزاری256 عدد ۱ ساعت رایگان576,000 ت سفارش
HOST-32LRAM: 32GB DDR4 ECC 2133 MHzCPU: Intel Xeon D-1520 - 4c/8t - 2.4GHz /2.7GHz2x2TB + 2x480GB SSDنرم افزاری256 عدد ۱ ساعت رایگان576,000 ت سفارش
EG-16RAM: 16GB DDR4 ECC 2400 MHzCPU: Intel Xeon E3-1230v6 - 4c/8t - 3.5GHz /3.9GHz2x450GB NVMeنرم افزاری256 عدد ۱ ساعت رایگان583,000 ت سفارش
MC-32RAM: 32GB DDR4 2133 MHzCPU: Intel i7-6700K - 4c/8t - 4GHz /4.2GHz 2x480GB SSDنرم افزاری256 عدد ۱ ساعت رایگان597,000 ت سفارش
FS-12TRAM: 16GB DDR3 ECC 1600 MHzCPU: Intel Atom C2750 - 8c/8t - 2.4GHz /2.6GHz 3x4TB نرم افزاری256 عدد ۱ ساعت رایگان597,000 ت سفارش
SP-32RAM: 32GB DDR4 ECC 2400 MHzCPU: Intel Xeon E3-1270v6 - 4c/8t - 3.8GHz /4.2GHz2x450GB SSD NVMeنرم افزاری256 عدد ۱ ساعت رایگان604,000 ت سفارش
HOST-64LRAM: 64GB DDR4 ECC 2133 MHzCPU: Intel Xeon D-1520 - 4c/8t - 2.4GHz /2.7GHz2x480GB SSDنرم افزاری256 عدد ۱ ساعت رایگان604,000 ت سفارش
HOST-32HRAM: 32GB DDR4 ECC 2133 MHzCPU: Intel Xeon-D 1540 - 8c/16t - 2.1GHz /2.6GHz 2x2TB نرم افزاری256 عدد ۱ ساعت رایگان632,000 ت سفارش
HOST-64LRAM: 64GB DDR4 ECC 2133 MHzCPU: Intel Xeon D-1520 - 4c/8t - 2.4GHz /2.7GHz2x2TB + 2x480GB SSDنرم افزاری256 عدد ۱ ساعت رایگان646,000 ت سفارش
HOST-32HRAM: 32GB DDR4 ECC 2133 MHzCPU: Intel Xeon-D 1540 - 8c/16t - 2.1GHz /2.6GHz3x2TBنرم افزاری256 عدد ۱ ساعت رایگان681,000 ت سفارش
SP-64RAM: 64GB DDR4 ECC 2400 MHzCPU: Intel Xeon E3-1270v6 - 4c/8t - 3.8GHz /4.2GHz 2x2TB نرم افزاری256 عدد ۱ روز رایگان703,000 ت سفارش
EG-32RAM: 32GB DDR4 ECC 2133 MHzCPU: Intel Xeon E3-1270v6 - 4c/8t - 3.8GHz /4.2GHz 2x4TB نرم افزاری256 عدد ۱ ساعت رایگان703,000 ت سفارش
HOST-32HRAM: 32GB DDR4 ECC 2133 MHzCPU: Intel Xeon-D 1540 - 8c/16t - 2.1GHz /2.6GHz2x480GB SSDنرم افزاری256 عدد ۱ ساعت رایگان710,000 ت سفارش
HOST-32LRAM: 32GB DDR4 ECC 2133 MHzCPU: Intel Xeon D-1520 - 4c/8t - 2.4GHz /2.7GHz3x2TBسخت افزاری256 عدد ۱ ساعت رایگان724,000 ت سفارش
HOST-32LRAM: 32GB DDR4 ECC 2133 MHzCPU: Intel Xeon D-1520 - 4c/8t - 2.4GHz /2.7GHz3x600GB SAS 15K CacheCade 80GB SSDسخت افزاری256 عدد ۱ ساعت رایگان738,000 ت سفارش
HOST-32HRAM: 32GB DDR4 ECC 2133 MHzCPU: Intel Xeon-D 1540 - 8c/16t - 2.1GHz /2.6GHz2x2TB + 2x480GB SSDنرم افزاری256 عدد ۱ روز رایگان752,000 ت سفارش
EG-32RAM: 32GB DDR4 ECC 2133 MHzCPU: Intel Xeon E3-1270v6 - 4c/8t - 3.8GHz /4.2GHz2x450GB SSD NVMeنرم افزاری256 عدد ۱ ساعت رایگان759,000 ت سفارش
EG-32RAM: 32GB DDR4 ECC 2133 MHzCPU: Intel Xeon E3-1270v6 - 4c/8t - 3.8GHz /4.2GHz3x4TB SATAنرم افزاری256 عدد ۱ ساعت رایگان759,000 ت سفارش
SP-64RAM: 64GB DDR4 ECC 2400 MHzCPU: Intel Xeon E3-1270v6 - 4c/8t - 3.8GHz /4.2GHz2x450GB SSD NVMeنرم افزاری256 عدد ۱ ساعت رایگان780,000 ت سفارش
SP-64RAM: 64GB DDR4 ECC 2400 MHzCPU: Intel Xeon E3-1270v6 - 4c/8t - 3.8GHz /4.2GHz3x4TB SATAنرم افزاری256 عدد ۳ روز رایگان780,000 ت سفارش
HOST-64LRAM: 64GB DDR4 ECC 2133 MHzCPU: Intel Xeon D-1520 - 4c/8t - 2.4GHz /2.7GHz3x2TBسخت افزاری256 عدد ۱ روز رایگان794,000 ت سفارش
HOST-32LRAM: 32GB DDR4 ECC 2133 MHzCPU: Intel Xeon D-1520 - 4c/8t - 2.4GHz /2.7GHz2x2TB + 2x480 GB SSDسخت افزاری256 عدد ۱ ساعت رایگان794,000 ت سفارش
HOST-64LRAM: 64GB DDR4 ECC 2133 MHzCPU: Intel Xeon D-1520 - 4c/8t - 2.4GHz /2.7GHz3x600GB SAS 15K CacheCade 80GB SSDسخت افزاری256 عدد ۱ ساعت رایگان808,000 ت سفارش
MC-64RAM: 64GB DDR4 2400 MHzCPU: Intel i7-7700K - 4c/8t - 4.2GHz /4.5GHz 2x450GB NVMeنرم افزاری256 عدد ۱ ساعت رایگان808,000 ت سفارش
MC-64-OCRAM: 64GB DDR4 2400 MHzCPU: Intel i7-7700K OC - 4c/8t - 4.7GHz /5GHz 2x450GB NVMeنرم افزاری256 عدد ۱ ساعت رایگان808,000 ت سفارش
HOST-64HRAM: 64GB DDR4 ECC 2133 MHzCPU: Intel Xeon-D 1540 - 8c/16t - 2.1GHz /2.6GHz 2x2TB نرم افزاری256 عدد ۱ ساعت رایگان843,000 ت سفارش
HOST-128LRAM: 128GB DDR4 ECC 2133 MHzCPU: Intel Xeon D-1520 - 4c/8t - 2.4GHz /2.7GHz 2x2TB نرم افزاری256 عدد ۱ ساعت رایگان843,000 ت سفارش
SP-64RAM: 64GB DDR4 ECC 2400 MHzCPU: Intel Xeon E3-1270v6 - 4c/8t - 3.8GHz /4.2GHz2x2TB SATA + 2x450GB NVMeنرم افزاری256 عدد ۳ روز رایگان864,000 ت سفارش
EG-32RAM: 32GB DDR4 ECC 2133 MHzCPU: Intel Xeon E3-1270v6 - 4c/8t - 3.8GHz /4.2GHz2x4TB SATA + 2x450GB NVMeنرم افزاری256 عدد ۱ ساعت رایگان864,000 ت سفارش
HOST-64LRAM: 64GB DDR4 ECC 2133 MHzCPU: Intel Xeon D-1520 - 4c/8t - 2.4GHz /2.7GHz2x2TB + 2x480 GB SSDسخت افزاری256 عدد ۱ روز رایگان864,000 ت سفارش
HOST-128LRAM: 128GB DDR4 ECC 2133 MHzCPU: Intel Xeon D-1520 - 4c/8t - 2.4GHz /2.7GHz3x2TBنرم افزاری256 عدد ۱ روز رایگان892,000 ت سفارش
HOST-64HRAM: 64GB DDR4 ECC 2133 MHzCPU: Intel Xeon-D 1540 - 8c/16t - 2.1GHz /2.6GHz3x2TBنرم افزاری256 عدد ۱ ساعت رایگان892,000 ت سفارش
HOST-32HRAM: 32GB DDR4 ECC 2133 MHzCPU: Intel Xeon-D 1540 - 8c/16t - 2.1GHz /2.6GHz3x2TBسخت افزاری256 عدد ۱ ساعت رایگان899,000 ت سفارش
HOST-32HRAM: 32GB DDR4 ECC 2133 MHzCPU: Intel Xeon-D 1540 - 8c/16t - 2.1GHz /2.6GHz3x600GB SAS 15K CacheCade 80GB SSDسخت افزاری256 عدد ۱ روز رایگان913,000 ت سفارش
HOST-64HRAM: 64GB DDR4 ECC 2133 MHzCPU: Intel Xeon-D 1540 - 8c/16t - 2.1GHz /2.6GHz2x480GB SSDنرم افزاری256 عدد ۱ ساعت رایگان920,000 ت سفارش
HOST-128LRAM: 128GB DDR4 ECC 2133 MHzCPU: Intel Xeon D-1520 - 4c/8t - 2.4GHz /2.7GHz2x480GB SSDنرم افزاری256 عدد ۱ ساعت رایگان920,000 ت سفارش
HOST-128LRAM: 128GB DDR4 ECC 2133 MHzCPU: Intel Xeon D-1520 - 4c/8t - 2.4GHz /2.7GHz2x2TB + 2x480GB SSDنرم افزاری256 عدد ۱ روز رایگان962,000 ت سفارش
HOST-64HRAM: 64GB DDR4 ECC 2133 MHzCPU: Intel Xeon-D 1540 - 8c/16t - 2.1GHz /2.6GHz2x2TB + 2x480GB SSDنرم افزاری256 عدد ۱ ساعت رایگان962,000 ت سفارش
HOST-32HRAM: 32GB DDR4 ECC 2133 MHzCPU: Intel Xeon-D 1540 - 8c/16t - 2.1GHz /2.6GHz2x2TB + 2x480 GB SSDسخت افزاری256 عدد ۱ ساعت رایگان969,000 ت سفارش
EG-32RAM: 32GB DDR4 ECC 2133 MHzCPU: Intel Xeon E3-1270v6 - 4c/8t - 3.8GHz /4.2GHz2x1,2TB NVMeنرم افزاری256 عدد ۱ روز رایگان969,000 ت سفارش
SP-64RAM: 64GB DDR4 ECC 2400 MHzCPU: Intel Xeon E3-1270v6 - 4c/8t - 3.8GHz /4.2GHz2x1.2TB NVMeنرم افزاری256 عدد ۳ روز رایگان1,011,000 ت سفارش
SP-128RAM: 128GB DDR4 ECC 2133 MHzCPU: Intel Xeon E5-1650v3 - 6c/12t - 3.5GHz /3.8GHz 2x2TB نرم افزاری256 عدد ۱ ساعت رایگان1,018,000 ت سفارش
GPU-1060-SRAM: 16GB DDR3 ECC 2400 MHzCPU: Intel 2 x Xeon E5-1630 v4 - 4c/8t - 3.7GHz /4GHz 2x240GB SSDنرم افزاری256 عدد ۱ ساعت رایگان1,018,000 ت سفارش
GPU-970-SRAM: 16GB DDR3 ECC 1333 MHzCPU: Intel Xeon E5-1620v2 - 4c/8t - 3.7GHz /3.9GHz 2x240GB SSDنرم افزاری256 عدد ۱ ساعت رایگان1,018,000 ت سفارش
FS-30TRAM: 32GB DDR4 ECC 2133 MHzCPU: Intel Xeon D-1520 - 4c/8t - 2.4GHz /2.7GHz 5x6TB نرم افزاری256 عدد ۱ ساعت رایگان1,018,000 ت سفارش
EG-32RAM: 32GB DDR4 ECC 2133 MHzCPU: Intel Xeon E3-1270v6 - 4c/8t - 3.8GHz /4.2GHz2x4TB SATA + 2x480GB SSDسخت افزاری256 عدد ۱ روز رایگان1,033,000 ت سفارش
SP-64RAM: 64GB DDR4 ECC 2400 MHzCPU: Intel Xeon E3-1270v6 - 4c/8t - 3.8GHz /4.2GHz2x2TB + 2x480 GB SSDسخت افزاری256 عدد ۳ روز رایگان1,040,000 ت سفارش
EG-64RAM: 64GB DDR4 ECC 2133 MHzCPU: Intel Xeon E5-1650v3 - 6c/12t - 3.5GHz /3.8GHz 2x4TB نرم افزاری256 عدد ۱ روز رایگان1,089,000 ت سفارش
SP-128RAM: 128GB DDR4 ECC 2133 MHzCPU: Intel Xeon E5-1650v3 - 6c/12t - 3.5GHz /3.8GHz2x450GB SSD NVMeنرم افزاری256 عدد ۱ ساعت رایگان1,096,000 ت سفارش
SP-128RAM: 128GB DDR4 ECC 2133 MHzCPU: Intel Xeon E5-1650v3 - 6c/12t - 3.5GHz /3.8GHz3x4TB SATAنرم افزاری256 عدد ۱ روز رایگان1,096,000 ت سفارش
HOST-128LRAM: 128GB DDR4 ECC 2133 MHzCPU: Intel Xeon D-1520 - 4c/8t - 2.4GHz /2.7GHz3x2TBسخت افزاری256 عدد ۱ روز رایگان1,110,000 ت سفارش
HOST-64HRAM: 64GB DDR4 ECC 2133 MHzCPU: Intel Xeon-D 1540 - 8c/16t - 2.1GHz /2.6GHz3x2TBسخت افزاری256 عدد ۱ ساعت رایگان1,110,000 ت سفارش
EG-64RAM: 64GB DDR4 ECC 2133 MHzCPU: Intel Xeon E5-1650v3 - 6c/12t - 3.5GHz /3.8GHz2x450GB SSD NVMeنرم افزاری256 عدد ۱ ساعت رایگان1,124,000 ت سفارش
HOST-64HRAM: 64GB DDR4 ECC 2133 MHzCPU: Intel Xeon-D 1540 - 8c/16t - 2.1GHz /2.6GHz3x600GB SAS 15K CacheCade 80GB SSDسخت افزاری256 عدد ۱ ساعت رایگان1,124,000 ت سفارش
HOST-128LRAM: 128GB DDR4 ECC 2133 MHzCPU: Intel Xeon D-1520 - 4c/8t - 2.4GHz /2.7GHz3x600GB SAS 15K CacheCade 80GB SSDسخت افزاری256 عدد ۱ روز رایگان1,124,000 ت سفارش
EG-64RAM: 64GB DDR4 ECC 2133 MHzCPU: Intel Xeon E5-1650v3 - 6c/12t - 3.5GHz /3.8GHz3x4TB SATAنرم افزاری256 عدد ۳ روز رایگان1,145,000 ت سفارش
HOST-128HRAM: 128GB DDR4 ECC 2133 MHzCPU: Intel Xeon-D 1540 - 8c/16t - 2.1GHz /2.6GHz 2x2TB نرم افزاری256 عدد ۳ روز رایگان1,159,000 ت سفارش
SP-64RAM: 64GB DDR4 ECC 2400 MHzCPU: Intel Xeon E3-1270v6 - 4c/8t - 3.8GHz /4.2GHzFastPath 3x960GB SSDسخت افزاری256 عدد ۳ روز رایگان1,166,000 ت سفارش
EG-32RAM: 32GB DDR4 ECC 2133 MHzCPU: Intel Xeon E3-1270v6 - 4c/8t - 3.8GHz /4.2GHzFastPath 3x960GB SSDسخت افزاری256 عدد ۱ روز رایگان1,166,000 ت سفارش
HOST-128LRAM: 128GB DDR4 ECC 2133 MHzCPU: Intel Xeon D-1520 - 4c/8t - 2.4GHz /2.7GHz2x2TB + 2x480 GB SSDسخت افزاری256 عدد ۱ روز رایگان1,180,000 ت سفارش
SP-128RAM: 128GB DDR4 ECC 2133 MHzCPU: Intel Xeon E5-1650v3 - 6c/12t - 3.5GHz /3.8GHz2x2TB SATA + 2x450GB NVMeنرم افزاری256 عدد ۱ روز رایگان1,180,000 ت سفارش
HOST-64HRAM: 64GB DDR4 ECC 2133 MHzCPU: Intel Xeon-D 1540 - 8c/16t - 2.1GHz /2.6GHz2x2TB + 2x480 GB SSDسخت افزاری256 عدد ۱ روز رایگان1,180,000 ت سفارش
FS-30TRAM: 32GB DDR4 ECC 2133 MHzCPU: Intel Xeon-D 1520 - 4c/8t - 2.4GHz /2.7GHz 5x6TB سخت افزاری256 عدد ۳ روز رایگان1,194,000 ت سفارش
HOST-128HRAM: 128GB DDR4 ECC 2133 MHzCPU: Intel Xeon-D 1540 - 8c/16t - 2.1GHz /2.6GHz3x2TBنرم افزاری256 عدد ۱ ساعت رایگان1,208,000 ت سفارش
HOST-128HRAM: 128GB DDR4 ECC 2133 MHzCPU: Intel Xeon-D 1540 - 8c/16t - 2.1GHz /2.6GHz2x480GB SSDنرم افزاری256 عدد ۱ روز رایگان1,236,000 ت سفارش
EG-64RAM: 64GB DDR4 ECC 2133 MHzCPU: Intel Xeon E5-1650v3 - 6c/12t - 3.5GHz /3.8GHz2x4TB SATA + 2x450GB NVMeنرم افزاری256 عدد ۱ روز رایگان1,250,000 ت سفارش
HOST-128HRAM: 128GB DDR4 ECC 2133 MHzCPU: Intel Xeon-D 1540 - 8c/16t - 2.1GHz /2.6GHz2x2TB + 2x480GB SSDنرم افزاری256 عدد ۱ ساعت رایگان1,278,000 ت سفارش
SP-128RAM: 128GB DDR4 ECC 2133 MHzCPU: Intel Xeon E5-1650v3 - 6c/12t - 3.5GHz /3.8GHz2x1.2TB NVMeنرم افزاری256 عدد ۱ روز رایگان1,327,000 ت سفارش
EG-64RAM: 64GB DDR4 ECC 2133 MHzCPU: Intel Xeon E5-1650v3 - 6c/12t - 3.5GHz /3.8GHz2x1,2TB NVMeنرم افزاری256 عدد ۳ روز رایگان1,355,000 ت سفارش
HOST-32LRAM: 32GB DDR4 ECC 2133 MHzCPU: Intel Xeon D-1520 - 4c/8t - 2.4GHz /2.7GHz4x800GB SSD FastPathسخت افزاری256 عدد ۱ روز رایگان1,370,000 ت سفارش
EG-64RAM: 64GB DDR4 ECC 2133 MHzCPU: Intel Xeon E5-1650v3 - 6c/12t - 3.5GHz /3.8GHz2x4TB SATA + 2x480GB SSDسخت افزاری256 عدد ۳ روز رایگان1,419,000 ت سفارش
HOST-128HRAM: 128GB DDR4 ECC 2133 MHzCPU: Intel Xeon-D 1540 - 8c/16t - 2.1GHz /2.6GHz3x2TBسخت افزاری256 عدد ۱ ساعت رایگان1,426,000 ت سفارش
MG-128RAM: 128GB DDR4 ECC 2133 MHzCPU: Intel 2 x Xeon E5-2630v3 - 16c/32t - 2.4GHz /3.2GHz 2x2TB نرم افزاری256 عدد ۱ روز رایگان1,440,000 ت سفارش
HOST-64LRAM: 64GB DDR4 ECC 2133 MHzCPU: Intel Xeon D-1520 - 4c/8t - 2.4GHz /2.7GHz4x800GB SSD FastPathسخت افزاری256 عدد ۱ ساعت رایگان1,440,000 ت سفارش
HOST-128HRAM: 128GB DDR4 ECC 2133 MHzCPU: Intel Xeon-D 1540 - 8c/16t - 2.1GHz /2.6GHz3x600GB SAS 15K CacheCade 80GB SSDسخت افزاری256 عدد ۱ روز رایگان1,440,000 ت سفارش
SP-128RAM: 128GB DDR4 ECC 2133 MHzCPU: Intel Xeon E5-1650v3 - 6c/12t - 3.5GHz /3.8GHzFastPath 3x960GB SSDسخت افزاری256 عدد ۱ ساعت رایگان1,482,000 ت سفارش
HOST-128HRAM: 128GB DDR4 ECC 2133 MHzCPU: Intel Xeon-D 1540 - 8c/16t - 2.1GHz /2.6GHz2x2TB + 2x480 GB SSDسخت افزاری256 عدد ۳ روز رایگان1,496,000 ت سفارش
MG-128RAM: 128GB DDR4 ECC 2133 MHzCPU: Intel 2 x Xeon E5-2630v3 - 16c/32t - 2.4GHz /3.2GHz3x4TB SATAنرم افزاری256 عدد ۱ ساعت رایگان1,517,000 ت سفارش
MG-128RAM: 128GB DDR4 ECC 2133 MHzCPU: Intel 2 x Xeon E5-2630v3 - 16c/32t - 2.4GHz /3.2GHz2x450GB SSD NVMeنرم افزاری256 عدد ۱ روز رایگان1,517,000 ت سفارش
HOST-32HRAM: 32GB DDR4 ECC 2133 MHzCPU: Intel Xeon-D 1540 - 8c/16t - 2.1GHz /2.6GHz4x800GB SSD FastPathسخت افزاری256 عدد ۱ ساعت رایگان1,545,000 ت سفارش
EG-64RAM: 64GB DDR4 ECC 2133 MHzCPU: Intel Xeon E5-1650v3 - 6c/12t - 3.5GHz /3.8GHzFastPath 3x960GB SSDسخت افزاری256 عدد ۳ روز رایگان1,552,000 ت سفارش
EG-128RAM: 128GB DDR4 ECC 2400 MHzCPU: Intel Xeon E5-1660v3 - 8c/16t - 3GHz /3.5GHz 2x4TB نرم افزاری256 عدد ۱ ساعت رایگان1,580,000 ت سفارش
MG-128RAM: 128GB DDR4 ECC 2133 MHzCPU: Intel 2 x Xeon E5-2630v3 - 16c/32t - 2.4GHz /3.2GHz2x2TB SATA + 2x450GB NVMeنرم افزاری256 عدد ۱ ساعت رایگان1,601,000 ت سفارش
EG-128RAM: 128GB DDR4 ECC 2400 MHzCPU: Intel Xeon E5-1660v3 - 8c/16t - 3GHz /3.5GHz2x450GB SSD NVMeنرم افزاری256 عدد ۱ ساعت رایگان1,615,000 ت سفارش
EG-128RAM: 128GB DDR4 ECC 2400 MHzCPU: Intel Xeon E5-1660v3 - 8c/16t - 3GHz /3.5GHz3x4TB SATAنرم افزاری256 عدد ۱ ساعت رایگان1,636,000 ت سفارش
EG-128RAM: 128GB DDR4 ECC 2400 MHzCPU: Intel Xeon E5-1660v3 - 8c/16t - 3GHz /3.5GHz2x4TB SATA + 2x450GB NVMeنرم افزاری256 عدد ۱ روز رایگان1,742,000 ت سفارش
MG-128RAM: 128GB DDR4 ECC 2133 MHzCPU: Intel 2 x Xeon E5-2630v3 - 16c/32t - 2.4GHz /3.2GHz2x1.2TB NVMeنرم افزاری256 عدد ۳ روز رایگان1,749,000 ت سفارش
HOST-64HRAM: 64GB DDR4 ECC 2133 MHzCPU: Intel Xeon-D 1540 - 8c/16t - 2.1GHz /2.6GHz4x800GB SSD FastPathسخت افزاری256 عدد ۱ روز رایگان1,756,000 ت سفارش
HOST-128LRAM: 128GB DDR4 ECC 2133 MHzCPU: Intel Xeon D-1520 - 4c/8t - 2.4GHz /2.7GHz4x800GB SSD FastPathسخت افزاری256 عدد ۱ ساعت رایگان1,756,000 ت سفارش
MG-128RAM: 128GB DDR4 ECC 2133 MHzCPU: Intel 2 x Xeon E5-2630v3 - 16c/32t - 2.4GHz /3.2GHz2x2TB + 2x480 GB SSDسخت افزاری256 عدد ۳ روز رایگان1,777,000 ت سفارش
MG-128RAM: 128GB DDR4 ECC 2133 MHzCPU: Intel 2 x Xeon E5-2630v3 - 16c/32t - 2.4GHz /3.2GHz2x2TB + 2x480 GB SSDسخت افزاری256 عدد ۱ روز رایگان1,777,000 ت سفارش
EG-128RAM: 128GB DDR4 ECC 2400 MHzCPU: Intel Xeon E5-1660v3 - 8c/16t - 3GHz /3.5GHz2x1,2TB NVMeنرم افزاری256 عدد ۱ روز رایگان1,847,000 ت سفارش
EG-128RAM: 128GB DDR4 ECC 2400 MHzCPU: Intel Xeon E5-1660v3 - 8c/16t - 3GHz /3.5GHz2x4TB SATA + 2x480GB SSDسخت افزاری256 عدد ۱ ساعت رایگان1,910,000 ت سفارش
EG-128RAM: 128GB DDR4 ECC 2400 MHzCPU: Intel Xeon E5-1660v3 - 8c/16t - 3GHz /3.5GHzFastPath 3x960GB SSDسخت افزاری256 عدد ۱ روز رایگان2,044,000 ت سفارش
HOST-128HRAM: 128GB DDR4 ECC 2133 MHzCPU: Intel Xeon-D 1540 - 8c/16t - 2.1GHz /2.6GHz4x800GB SSD FastPathسخت افزاری256 عدد ۱ ساعت رایگان2,072,000 ت سفارش
MG-256RAM: 256GB DDR4 ECC 2133 MHzCPU: Intel 2 x Xeon E5-2650v3 - 20c/40t - 2.3GHz /3GHz 2x2TB نرم افزاری256 عدد ۱ ساعت رایگان2,142,000 ت سفارش
MG-256RAM: 256GB DDR4 ECC 2133 MHzCPU: Intel 2 x Xeon E5-2650v3 - 20c/40t - 2.3GHz /3GHz3x4TB SATAنرم افزاری256 عدد ۱ روز رایگان2,219,000 ت سفارش
MG-256RAM: 256GB DDR4 ECC 2133 MHzCPU: Intel 2 x Xeon E5-2650v3 - 20c/40t - 2.3GHz /3GHz2x450GB SSD NVMeنرم افزاری256 عدد ۱ روز رایگان2,219,000 ت سفارش
MG-256RAM: 256GB DDR4 ECC 2133 MHzCPU: Intel 2 x Xeon E5-2650v3 - 20c/40t - 2.3GHz /3GHz2x2TB SATA + 2x450GB NVMeنرم افزاری256 عدد ۱ روز رایگان2,303,000 ت سفارش
FS-48TRAM: 64GB DDR4 ECC 1866 MHzCPU: Intel Xeon E5-2620v3 - 6c/12t - 2.4GHz /3.2GHz 12x4TB SASنرم افزاری256 عدد ۱ ساعت رایگان2,317,000 ت سفارش
MG-256RAM: 256GB DDR4 ECC 2133 MHzCPU: Intel 2 x Xeon E5-2650v3 - 20c/40t - 2.3GHz /3GHz2x1.2TB NVMeنرم افزاری256 عدد ۱ روز رایگان2,451,000 ت سفارش
EG-128-LRAM: 128GB DDR4 ECC 2400 MHzCPU: Intel Xeon E5-2687Wv4 - 12c/24t - 3GHz /3.5GHz 2x4TB نرم افزاری256 عدد ۱ ساعت رایگان2,458,000 ت سفارش
EG-128-LRAM: 128GB DDR4 ECC 2400 MHzCPU: Intel Xeon E5-2687Wv4 - 12c/24t - 3GHz /3.5GHz2x450GB SSD NVMeنرم افزاری256 عدد ۱ ساعت رایگان2,458,000 ت سفارش
MG-256RAM: 256GB DDR4 ECC 2133 MHzCPU: Intel 2 x Xeon E5-2650v3 - 20c/40t - 2.3GHz /3GHz2x2TB + 2x480 GB SSDسخت افزاری256 عدد ۱ روز رایگان2,479,000 ت سفارش
FS-48TRAM: 64GB DDR4 ECC 1866 MHzCPU: Intel Xeon E5-2620v3 - 6c/12t - 2.4GHz /3.2GHz 12x4TB SASسخت افزاری256 عدد ۳ روز رایگان2,493,000 ت سفارش
EG-128-LRAM: 128GB DDR4 ECC 2400 MHzCPU: Intel Xeon E5-2687Wv4 - 12c/24t - 3GHz /3.5GHz3x4TB SATAنرم افزاری256 عدد ۱ روز رایگان2,514,000 ت سفارش
MG-256RAM: 256GB DDR4 ECC 2133 MHzCPU: Intel 2 x Xeon E5-2650v3 - 20c/40t - 2.3GHz /3GHzFastPath 3x960GB SSDسخت افزاری256 عدد ۱ ساعت رایگان2,605,000 ت سفارش
EG-128-LRAM: 128GB DDR4 ECC 2400 MHzCPU: Intel Xeon E5-2687Wv4 - 12c/24t - 3GHz /3.5GHz2x4TB SATA + 2x450GB NVMeنرم افزاری256 عدد ۱ روز رایگان2,619,000 ت سفارش
EG-128-LRAM: 128GB DDR4 ECC 2400 MHzCPU: Intel Xeon E5-2687Wv4 - 12c/24t - 3GHz /3.5GHz2x1,2TB NVMeنرم افزاری256 عدد ۱ ساعت رایگان2,725,000 ت سفارش
EG-128-LRAM: 128GB DDR4 ECC 2400 MHzCPU: Intel Xeon E5-2687Wv4 - 12c/24t - 3GHz /3.5GHz2x4TB SATA + 2x480GB SSDسخت افزاری256 عدد ۱ روز رایگان2,788,000 ت سفارش
FS-72TRAM: 64GB DDR4 ECC 1866 MHzCPU: Intel Xeon E5-2620v3 - 6c/12t - 2.4GHz /3.2GHz 12x6TB SASسخت افزاری256 عدد ۱ ساعت رایگان2,879,000 ت سفارش
EG-256-LRAM: 256GB DDR4 ECC 2400 MHzCPU: Intel Xeon E5-2687Wv4 - 12c/24t - 3GHz /3.5GHz2x450GB SSD NVMeنرم افزاری256 عدد ۱ ساعت رایگان2,879,000 ت سفارش
EG-256-LRAM: 256GB DDR4 ECC 2400 MHzCPU: Intel Xeon E5-2687Wv4 - 12c/24t - 3GHz /3.5GHz 2x4TB نرم افزاری256 عدد ۱ ساعت رایگان2,879,000 ت سفارش
EG-128-LRAM: 128GB DDR4 ECC 2400 MHzCPU: Intel Xeon E5-2687Wv4 - 12c/24t - 3GHz /3.5GHzFastPath 3x960GB SSDسخت افزاری256 عدد ۱ روز رایگان2,921,000 ت سفارش
EG-256-LRAM: 256GB DDR4 ECC 2400 MHzCPU: Intel Xeon E5-2687Wv4 - 12c/24t - 3GHz /3.5GHz3x4TB SATAنرم افزاری256 عدد ۱ روز رایگان2,935,000 ت سفارش
EG-256-LRAM: 256GB DDR4 ECC 2400 MHzCPU: Intel Xeon E5-2687Wv4 - 12c/24t - 3GHz /3.5GHz2x4TB SATA + 2x450GB NVMeنرم افزاری256 عدد ۱ روز رایگان3,041,000 ت سفارش
EG-256-LRAM: 256GB DDR4 ECC 2400 MHzCPU: Intel Xeon E5-2687Wv4 - 12c/24t - 3GHz /3.5GHz2x1,2TB NVMeنرم افزاری256 عدد ۱ روز رایگان3,146,000 ت سفارش
EG-256-LRAM: 256GB DDR4 ECC 2400 MHzCPU: Intel Xeon E5-2687Wv4 - 12c/24t - 3GHz /3.5GHz2x4TB SATA + 2x480GB SSDسخت افزاری256 عدد ۱ ساعت رایگان3,209,000 ت سفارش
EG-256-LRAM: 256GB DDR4 ECC 2400 MHzCPU: Intel Xeon E5-2687Wv4 - 12c/24t - 3GHz /3.5GHzFastPath 3x960GB SSDسخت افزاری256 عدد ۱ ساعت رایگان3,342,000 ت سفارش
MG-384RAM: 384GB DDR4 ECC 2133 MHzCPU: Intel 2 x Xeon E5-2680v4 - 28c/56t - 2.4GHz /3.3GHz2x450GB SSD NVMeنرم افزاری256 عدد ۱ ساعت رایگان3,722,000 ت سفارش
MG-384RAM: 384GB DDR4 ECC 2133 MHzCPU: Intel 2 x Xeon E5-2680v4 - 28c/56t - 2.4GHz /3.3GHz 2x4TB نرم افزاری256 عدد ۱ ساعت رایگان3,722,000 ت سفارش
MG-512RAM: 512GB DDR4 ECC 2133 MHzCPU: Intel 2 x Xeon E5-2680v4 - 28c/56t - 2.4GHz /3.3GHz 2x4TB نرم افزاری256 عدد ۱ ساعت رایگان4,073,000 ت سفارش
MG-512RAM: 512GB DDR4 ECC 2133 MHzCPU: Intel 2 x Xeon E5-2680v4 - 28c/56t - 2.4GHz /3.3GHz2x450GB SSD NVMeنرم افزاری256 عدد ۱ روز رایگان4,073,000 ت سفارش
EG-256-HRAM: 256GB DDR4 ECC 2133 MHzCPU: Intel 2 x Xeon E5-2687Wv4 - 24c/48t - 3GHz /3.5GHz2x450GB SSD NVMeنرم افزاری256 عدد ۱ ساعت رایگان4,213,000 ت سفارش
EG-256-HRAM: 256GB DDR4 ECC 2133 MHzCPU: Intel 2 x Xeon E5-2687Wv4 - 24c/48t - 3GHz /3.5GHz 2x4TB نرم افزاری256 عدد ۱ ساعت رایگان4,213,000 ت سفارش
EG-256-HRAM: 256GB DDR4 ECC 2133 MHzCPU: Intel 2 x Xeon E5-2687Wv4 - 24c/48t - 3GHz /3.5GHz3x4TB SATAنرم افزاری256 عدد ۱ روز رایگان4,269,000 ت سفارش
EG-256-HRAM: 256GB DDR4 ECC 2133 MHzCPU: Intel 2 x Xeon E5-2687Wv4 - 24c/48t - 3GHz /3.5GHz2x4TB SATA + 2x450GB NVMeنرم افزاری256 عدد ۱ روز رایگان4,375,000 ت سفارش
EG-256-HRAM: 256GB DDR4 ECC 2133 MHzCPU: Intel 2 x Xeon E5-2687Wv4 - 24c/48t - 3GHz /3.5GHz2x1,2TB NVMeنرم افزاری256 عدد ۱ روز رایگان4,480,000 ت سفارش
EG-256-HRAM: 256GB DDR4 ECC 2133 MHzCPU: Intel 2 x Xeon E5-2687Wv4 - 24c/48t - 3GHz /3.5GHz2x4TB SATA + 2x480GB SSDسخت افزاری256 عدد ۱ روز رایگان4,543,000 ت سفارش
GPU-4X-1070RAM: 64GB DDR4 ECC 1866 MHzCPU: Intel 2 x Xeon E5-2620v3 - 12c/24t - 2.4GHz /3.2GHz 2x480GB SSDنرم افزاری256 عدد ۱ ساعت رایگان4,669,000 ت سفارش
EG-256-HRAM: 256GB DDR4 ECC 2133 MHzCPU: Intel 2 x Xeon E5-2687Wv4 - 24c/48t - 3GHz /3.5GHzFastPath 3x960GB SSDسخت افزاری256 عدد ۱ روز رایگان4,676,000 ت سفارش
EG-384-HRAM: 384GB DDR4 ECC 2133 MHzCPU: Intel 2 x Xeon E5-2687Wv4 - 24c/48t - 3GHz /3.5GHz2x450GB SSD NVMeنرم افزاری256 عدد ۱ ساعت رایگان4,704,000 ت سفارش
EG-384-HRAM: 384GB DDR4 ECC 2133 MHzCPU: Intel 2 x Xeon E5-2687Wv4 - 24c/48t - 3GHz /3.5GHz 2x4TB نرم افزاری256 عدد ۱ ساعت رایگان4,704,000 ت سفارش
EG-384-HRAM: 384GB DDR4 ECC 2133 MHzCPU: Intel 2 x Xeon E5-2687Wv4 - 24c/48t - 3GHz /3.5GHz3x4TB SATAنرم افزاری256 عدد ۱ روز رایگان4,761,000 ت سفارش
EG-384-HRAM: 384GB DDR4 ECC 2133 MHzCPU: Intel 2 x Xeon E5-2687Wv4 - 24c/48t - 3GHz /3.5GHz2x4TB SATA + 2x450GB NVMeنرم افزاری256 عدد ۱ روز رایگان4,866,000 ت سفارش
EG-384-HRAM: 384GB DDR4 ECC 2133 MHzCPU: Intel 2 x Xeon E5-2687Wv4 - 24c/48t - 3GHz /3.5GHz2x1,2TB NVMeنرم افزاری256 عدد ۱ روز رایگان4,971,000 ت سفارش
EG-384-HRAM: 384GB DDR4 ECC 2133 MHzCPU: Intel 2 x Xeon E5-2687Wv4 - 24c/48t - 3GHz /3.5GHz2x4TB SATA + 2x480GB SSDسخت افزاری256 عدد ۱ روز رایگان5,034,000 ت سفارش
EG-512-HRAM: 512GB DDR4 ECC 2133 MHzCPU: Intel 2 x Xeon E5-2687Wv4 - 24c/48t - 3GHz /3.5GHz 2x4TB نرم افزاری256 عدد ۳ روز رایگان5,056,000 ت سفارش
EG-512-HRAM: 512GB DDR4 ECC 2133 MHzCPU: Intel 2 x Xeon E5-2687Wv4 - 24c/48t - 3GHz /3.5GHz3x4TB SATAنرم افزاری256 عدد ۳ روز رایگان5,112,000 ت سفارش
EG-384-HRAM: 384GB DDR4 ECC 2133 MHzCPU: Intel 2 x Xeon E5-2687Wv4 - 24c/48t - 3GHz /3.5GHzFastPath 3x960GB SSDسخت افزاری256 عدد ۱ روز رایگان5,168,000 ت سفارش
EG-512-HRAM: 512GB DDR4 ECC 2133 MHzCPU: Intel 2 x Xeon E5-2687Wv4 - 24c/48t - 3GHz /3.5GHz2x4TB SATA + 2x450GB NVMeنرم افزاری256 عدد ۳ روز رایگان5,217,000 ت سفارش
EG-512-HRAM: 512GB DDR4 ECC 2133 MHzCPU: Intel 2 x Xeon E5-2687Wv4 - 24c/48t - 3GHz /3.5GHz2x1,2TB NVMeنرم افزاری256 عدد ۳ روز رایگان5,322,000 ت سفارش
EG-512-HRAM: 512GB DDR4 ECC 2133 MHzCPU: Intel 2 x Xeon E5-2687Wv4 - 24c/48t - 3GHz /3.5GHz2x4TB SATA + 2x480GB SSDسخت افزاری256 عدد ۳ روز رایگان5,386,000 ت سفارش
EG-512-HRAM: 512GB DDR4 ECC 2133 MHzCPU: Intel 2 x Xeon E5-2687Wv4 - 24c/48t - 3GHz /3.5GHzFastPath 3x960GB SSDسخت افزاری256 عدد ۳ روز رایگان5,519,000 ت سفارش
GPU-4X-1080RAM: 64GB DDR4 ECC 2400 MHzCPU: Intel 2 x Xeon E5-2667v3 - 16c/32t - 3.2GHz /3.6GHz 2x480GB SSDنرم افزاری256 عدد ۱ ساعت رایگان8,039,000 ت سفارش
GPU-2X-M60RAM: 256GB DDR3 ECC 1600 MHzCPU: Intel 2 x Xeon E5-2650v3 - 20c/40t - 2.3GHz /3GHz 4x800GB SSDسخت افزاری256 عدد ۱ ساعت رایگان10,251,000 ت سفارش