سرور اختصاصی OVH

دیتا‌سنتر OVH به‌عنوان بزرگترین دیتاسنتر اروپا، یک برند کاملا شناخته شده می‌باشد، Anti DDoS سخت‌افزاری رایگان تا ۹۰ گیگابیت برای تمام سرورها،پهنای باند گیگابیتی نامحدود و سرعت دسترسی مناسب از داخل ایران‌ را می‌توان از مهمترین نکات در خصوص سرورهای فرانسه برشمرد.

لیست سرورها براساس آخرین موجودی دیتاسنتر در تاریخ 2018-12-10 04:30:05 بروزرسانی شده است.

نام سرور RAM CPU هارد دیسک Raid مجازی سازی حداکثر ip زمان تحویل هزینه اولیه هزینه ماهانه سفارش
نام سرور RAM CPU هارد دیسک Raid مجازی سازی حداکثر ip زمان تحویل هزینه اولیه هزینه ماهانه سفارش
KS-44GB DDR3 1066 MHzIntel Atom N28002x2TBنرم افزاری1 عدد ۱ ساعت 174,000 ت 227,000 ت سفارش
KS-1016GB DDR3 1333 MHzIntel i5-23002TB1 عدد ۱ ساعت 174,000 ت 314,000 ت سفارش
KS-1116GB DDR3 ECC 1333 MHzIntel Xeon W35202x2TBنرم افزاری1 عدد ۱ ساعت 174,000 ت 331,000 ت سفارش
KS-1232GB DDR3 ECC 1333 MHzIntel Xeon W35202x2TBنرم افزاری1 عدد ۱ ساعت 174,000 ت 418,000 ت سفارش
E3-SAT-1-1616GB DDR3 1333 MHzIntel Xeon E3-1225v24c / 4t 3,2GHzSoftRaid 3x2TB SATAنرم افزاری16 عدد ۱۰ روز 348,000 ت 592,000 ت سفارش
E3-SSD-1-3232GB DDR3 1333 MHzIntel Xeon E3-1245v24c / 8t 3,4GHzSoftRaid 2x480GB SSDنرم افزاری16 عدد ۱۰ روز 348,000 ت 679,000 ت سفارش
E3-SAT-1-3232GB DDR3 1333 MHzIntel Xeon E3-1245v24c / 8t 3,4GHzSoftRaid 3x2TB SATAنرم افزاری16 عدد ۱۰ روز 348,000 ت 679,000 ت سفارش
GAME-116GB DDR3 1333MHzIntel i7-4790K4c / 8t 4GHz1x120GB SSD16 عدد ۱ ساعت 418,000 ت 710,000 ت سفارش
E3-SSD-2-3232GB DDR3 1333 MHzIntel Xeon E3-1231v34c / 8t 3,4GHzSoftRaid 2x480GB SSDنرم افزاری16 عدد ۱ ساعت 870,000 ت 853,000 ت سفارش
E3-SAT-2-3232GB DDR3 1333 MHzIntel Xeon E3-1231v34c / 8t 3,4GHzSoftRaid 4x2TB SATAنرم افزاری16 عدد ۱ ساعت 870,000 ت 853,000 ت سفارش
GAME-232GB DDR3 1333MHzIntel i7-4790K4c / 8t 4GHz1x240GB SSD16 عدد ۱ ساعت 1,044,000 ت 919,000 ت سفارش
E5-SSD-1-6464GB DDR4 ECC 2133 MHzIntel Xeon E5-1630v34c / 8t 3,7GHzSoftRaid 2x480GB SSDنرم افزاری16 عدد ۱ ساعت 870,000 ت 1,027,000 ت سفارش
E5-SAT-1-6464GB DDR4 ECC 2133 MHzIntel Xeon E5-1630v34c / 8t 3,7GHzSoftRaid 4x2TB SATAنرم افزاری16 عدد ۱ ساعت 870,000 ت 1,027,000 ت سفارش
E5-SSD-2-6464GB DDR4 ECC 2133 MHzIntel Xeon E5-1650v36c / 12t 3,5GHzSoftRaid 2x480GB SSDنرم افزاری16 عدد ۱ ساعت 870,000 ت 1,201,000 ت سفارش
HOST-32L32GB DDR4 ECC 2133 MHzIntel Xeon D-1520 - 4c/8t - 2.2GHz /GHz2x2000-SATAنرم افزاری256 عدد ۱ ساعت رایگان1,238,000 ت سفارش
SP-16-S16GB DDR4 ECC 2133 MHzIntel Xeon E3-1245v5 - 4c/8t - 3.5GHz /GHz2x480GB SSDنرم افزاری256 عدد ۱ ساعت رایگان1,362,000 ت سفارش
HOST-32L32GB DDR4 ECC 2133 MHzIntel Xeon D-1520 - 4c/8t - 2.2GHz /GHz3x2TBنرم افزاری256 عدد ۱ ساعت رایگان1,382,000 ت سفارش
EG-1616GB DDR4 ECC 2400MHzIntel Xeon E3-1230v6 - 4c/8t - 3.5GHz /GHz2x4000-SATAنرم افزاری256 عدد ۱ ساعت رایگان1,444,000 ت سفارش
SP-3232GB DDR4 ECC 2400 MHzIntel Xeon E3-1270v6 - 4c/8t - 3.8GHz /GHz2x2000-SATAنرم افزاری256 عدد ۱ ساعت رایگان1,444,000 ت سفارش
HOST-32L32GB DDR4 ECC 2133 MHzIntel Xeon D-1520 - 4c/8t - 2.2GHz /GHz2x480GB SSDنرم افزاری256 عدد ۱ ساعت رایگان1,465,000 ت سفارش
HOST-64L64GB DDR4 ECC 2133 MHzIntel Xeon D-1520 - 4c/8t - 2.2GHz /GHz2x2000-SATAنرم افزاری256 عدد ۱ ساعت رایگان1,547,000 ت سفارش
GAME-3232GB DDR4 2133 MHzIntel i7-6700K - 4c/8t - 4GHz /GHz1x4000-SATAنرم افزاری256 عدد ۳ روز رایگان1,547,000 ت سفارش
HOST-32L32GB DDR4 ECC 2133 MHzIntel Xeon D-1520 - 4c/8t - 2.2GHz /GHzSoftRaid 2x2TB + 2x480GB SSDنرم افزاری256 عدد ۱ ساعت رایگان1,588,000 ت سفارش
EG-1616GB DDR4 ECC 2400MHzIntel Xeon E3-1230v6 - 4c/8t - 3.5GHz /GHz2x450GB NVMeنرم افزاری256 عدد ۱ ساعت رایگان1,609,000 ت سفارش
SP-3232GB DDR4 ECC 2400 MHzIntel Xeon E3-1270v6 - 4c/8t - 3.8GHz /GHz3x4TB SATAنرم افزاری256 عدد ۱ ساعت رایگان1,671,000 ت سفارش
SP-3232GB DDR4 ECC 2400 MHzIntel Xeon E3-1270v6 - 4c/8t - 3.8GHz /GHz2x450GB SSD NVMeنرم افزاری256 عدد ۱ ساعت رایگان1,671,000 ت سفارش
HOST-64L64GB DDR4 ECC 2133 MHzIntel Xeon D-1520 - 4c/8t - 2.2GHz /GHz3x2TBنرم افزاری256 عدد ۱ ساعت رایگان1,692,000 ت سفارش
HOST-64L64GB DDR4 ECC 2133 MHzIntel Xeon D-1520 - 4c/8t - 2.2GHz /GHz2x480GB SSDنرم افزاری256 عدد ۱ ساعت رایگان1,774,000 ت سفارش
HOST-32H32GB DDR4 ECC 2133 MHzIntel Xeon-D 1540 - 8c/16t - 2.1GHz /GHz2x2000-SATAنرم افزاری256 عدد ۱ ساعت رایگان1,857,000 ت سفارش
HOST-64L64GB DDR4 ECC 2133 MHzIntel Xeon D-1520 - 4c/8t - 2.2GHz /GHzSoftRaid 2x2TB + 2x480GB SSDنرم افزاری256 عدد ۱ ساعت رایگان1,898,000 ت سفارش
SP-3232GB DDR4 ECC 2400 MHzIntel Xeon E3-1270v6 - 4c/8t - 3.8GHz /GHz2x2TB SATA + 2x450GB NVMeنرم افزاری256 عدد ۱ روز رایگان1,918,000 ت سفارش
STOR-24T16GB DDR4 ECC 2133MHzIntel Xeon D-1521 - 4c/8t - 2.4GHz /GHz4x6000-SATAنرم افزاری256 عدد ۱ ساعت رایگان1,939,000 ت سفارش
HOST-32H32GB DDR4 ECC 2133 MHzIntel Xeon-D 1540 - 8c/16t - 2.1GHz /GHz3x2TBنرم افزاری256 عدد ۱ ساعت رایگان2,001,000 ت سفارش
HOST-32L32GB DDR4 ECC 2133 MHzIntel Xeon D-1520 - 4c/8t - 2.2GHz /GHz3x2TBسخت افزاری256 عدد ۱ ساعت رایگان2,022,000 ت سفارش
GAME-6464GB DDR4 2400 MHzIntel i7-7700K - 4c/8t - 4.2GHz /GHz1x4000-SATAنرم افزاری256 عدد ۱ ساعت رایگان2,063,000 ت سفارش
GAME-64-OC64GB DDR4 2400 MHzIntel i7-7700K OC - 4c/8t - 4.7GHz /GHz1x4000-SATAنرم افزاری256 عدد ۱ ساعت رایگان2,063,000 ت سفارش
EG-3232GB DDR4 ECC 2133 MHzIntel Xeon E3-1270v6 - 4c/8t - 3.8GHz /GHz2x4000-SATAنرم افزاری256 عدد ۱ ساعت رایگان2,063,000 ت سفارش
SP-6464GB DDR4 ECC 2400 MHzIntel Xeon E3-1270v6 - 4c/8t - 3.8GHz /GHz2x2000-SATAنرم افزاری256 عدد ۱ ساعت رایگان2,063,000 ت سفارش
HOST-32H32GB DDR4 ECC 2133 MHzIntel Xeon-D 1540 - 8c/16t - 2.1GHz /GHz2x480GB SSDنرم افزاری256 عدد ۱ روز رایگان2,083,000 ت سفارش
HOST-32H32GB DDR4 ECC 2133 MHzIntel Xeon-D 1540 - 8c/16t - 2.1GHz /GHzSoftRaid 2x2TB + 2x480GB SSDنرم افزاری256 عدد ۱ ساعت رایگان2,207,000 ت سفارش
EG-3232GB DDR4 ECC 2133 MHzIntel Xeon E3-1270v6 - 4c/8t - 3.8GHz /GHz2x450GB SSD NVMeنرم افزاری256 عدد ۱ ساعت رایگان2,228,000 ت سفارش
HOST-32L32GB DDR4 ECC 2133 MHzIntel Xeon D-1520 - 4c/8t - 2.2GHz /GHz 2x2TB + 2x480 GB SSDنرم افزاری256 عدد ۱ ساعت رایگان2,228,000 ت سفارش
EG-3232GB DDR4 ECC 2133 MHzIntel Xeon E3-1270v6 - 4c/8t - 3.8GHz /GHz3x4TB SATAنرم افزاری256 عدد ۱ ساعت رایگان2,228,000 ت سفارش
SP-6464GB DDR4 ECC 2400 MHzIntel Xeon E3-1270v6 - 4c/8t - 3.8GHz /GHz3x4TB SATAنرم افزاری256 عدد ۱ ساعت رایگان2,290,000 ت سفارش
SP-6464GB DDR4 ECC 2400 MHzIntel Xeon E3-1270v6 - 4c/8t - 3.8GHz /GHz2x450GB SSD NVMeنرم افزاری256 عدد ۱ ساعت رایگان2,290,000 ت سفارش
HOST-64L64GB DDR4 ECC 2133 MHzIntel Xeon D-1520 - 4c/8t - 2.2GHz /GHz3x2TBسخت افزاری256 عدد ۱ روز رایگان2,331,000 ت سفارش
SP-3232GB DDR4 ECC 2400 MHzIntel Xeon E3-1270v6 - 4c/8t - 3.8GHz /GHz2x1.2TB NVMeنرم افزاری256 عدد ۱ روز رایگان2,352,000 ت سفارش
HOST-128L128GB DDR4 ECC 2133 MHzIntel Xeon D-1520 - 4c/8t - 2.2GHz /GHz2x2000-SATAنرم افزاری256 عدد ۱ ساعت رایگان2,475,000 ت سفارش
HOST-64H64GB DDR4 ECC 2133 MHzIntel Xeon-D 1541 - 8c/16t - 2.1GHz /GHz2x2000-SATAنرم افزاری256 عدد ۱ ساعت رایگان2,475,000 ت سفارش
SP-6464GB DDR4 ECC 2400 MHzIntel Xeon E3-1270v6 - 4c/8t - 3.8GHz /GHz2x2TB SATA + 2x450GB NVMeنرم افزاری256 عدد ۱ ساعت رایگان2,537,000 ت سفارش
HOST-64L64GB DDR4 ECC 2133 MHzIntel Xeon D-1520 - 4c/8t - 2.2GHz /GHz 2x2TB + 2x480 GB SSDنرم افزاری256 عدد ۱ روز رایگان2,537,000 ت سفارش
EG-3232GB DDR4 ECC 2133 MHzIntel Xeon E3-1270v6 - 4c/8t - 3.8GHz /GHz2x4TB SATA + 2x450GB NVMeنرم افزاری256 عدد ۱ ساعت رایگان2,537,000 ت سفارش
HOST-128L128GB DDR4 ECC 2133 MHzIntel Xeon D-1520 - 4c/8t - 2.2GHz /GHz3x2TBنرم افزاری256 عدد ۱ ساعت رایگان2,620,000 ت سفارش
HOST-64H64GB DDR4 ECC 2133 MHzIntel Xeon-D 1541 - 8c/16t - 2.1GHz /GHz3x2TBنرم افزاری256 عدد ۱ روز رایگان2,620,000 ت سفارش
HOST-32H32GB DDR4 ECC 2133 MHzIntel Xeon-D 1540 - 8c/16t - 2.1GHz /GHz3x2TBسخت افزاری256 عدد ۱ ساعت رایگان2,640,000 ت سفارش
GAME-64-OC64GB DDR4 2400 MHzIntel i7-7700K OC - 4c/8t - 4.7GHz /GHz2x960GB NVMe + 4TB SATAنرم افزاری256 عدد ۱ روز رایگان2,682,000 ت سفارش
GAME-6464GB DDR4 2400 MHzIntel i7-7700K - 4c/8t - 4.2GHz /GHz2x960GB NVMe + 4TB SATAنرم افزاری256 عدد ۱ ساعت رایگان2,682,000 ت سفارش
HOST-64H64GB DDR4 ECC 2133 MHzIntel Xeon-D 1541 - 8c/16t - 2.1GHz /GHz2x480GB SSDنرم افزاری256 عدد ۱ ساعت رایگان2,702,000 ت سفارش
HOST-128L128GB DDR4 ECC 2133 MHzIntel Xeon D-1520 - 4c/8t - 2.2GHz /GHz2x480GB SSDنرم افزاری256 عدد ۱ ساعت رایگان2,702,000 ت سفارش
SP-3232GB DDR4 ECC 2400 MHzIntel Xeon E3-1270v6 - 4c/8t - 3.8GHz /GHzFastPath 3x960GB SSDسخت افزاری256 عدد ۱ روز رایگان2,805,000 ت سفارش
HOST-64H64GB DDR4 ECC 2133 MHzIntel Xeon-D 1541 - 8c/16t - 2.1GHz /GHzSoftRaid 2x2TB + 2x480GB SSDنرم افزاری256 عدد ۱ ساعت رایگان2,826,000 ت سفارش
HOST-128L128GB DDR4 ECC 2133 MHzIntel Xeon D-1520 - 4c/8t - 2.2GHz /GHzSoftRaid 2x2TB + 2x480GB SSDنرم افزاری256 عدد ۱ روز رایگان2,826,000 ت سفارش
EG-3232GB DDR4 ECC 2133 MHzIntel Xeon E3-1270v6 - 4c/8t - 3.8GHz /GHz2x1,2TB NVMeنرم افزاری256 عدد ۳ روز رایگان2,847,000 ت سفارش
EG-3232GB DDR4 ECC 2133 MHzIntel Xeon E5-1650v3 - 6c/12t - 3.5GHz /GHz2x1,2TB NVMeنرم افزاری256 عدد ۳ روز رایگان2,847,000 ت سفارش
HOST-32H32GB DDR4 ECC 2133 MHzIntel Xeon-D 1540 - 8c/16t - 2.1GHz /GHz 2x2TB + 2x480 GB SSDنرم افزاری256 عدد ۱ ساعت رایگان2,847,000 ت سفارش
SP-6464GB DDR4 ECC 2400 MHzIntel Xeon E3-1270v6 - 4c/8t - 3.8GHz /GHz2x1.2TB NVMeنرم افزاری256 عدد ۱ ساعت رایگان2,970,000 ت سفارش
SP-6464GB DDR4 ECC 2400 MHzIntel Xeon E3-1270v6 - 4c/8t - 3.8GHz /GHz2x1.2TB NVMeنرم افزاری256 عدد ۳ روز رایگان2,970,000 ت سفارش
SP-128128GB DDR4 ECC 2133 MHzIntel Xeon E5-1650v3 - 6c/12t - 3.5GHz /GHz2x2000-SATAنرم افزاری256 عدد ۱ ساعت رایگان2,991,000 ت سفارش
STOR-48T16GB DDR4 ECC 2133MHzIntel Xeon D-1521 - 4c/8t - 2.4GHz /GHz6x8000-SATAنرم افزاری256 عدد ۱ ساعت رایگان3,012,000 ت سفارش
EG-3232GB DDR4 ECC 2133 MHzIntel Xeon E3-1270v6 - 4c/8t - 3.8GHz /GHz2x4TB SATA + 2x480GB SSDسخت افزاری256 عدد ۱ ساعت رایگان3,032,000 ت سفارش
SP-6464GB DDR4 ECC 2400 MHzIntel Xeon E3-1270v6 - 4c/8t - 3.8GHz /GHz 2x2TB + 2x480 GB SSDنرم افزاری256 عدد ۱ ساعت رایگان3,053,000 ت سفارش
EG-6464GB DDR4 ECC 2133 MHzIntel Xeon E5-1650v3 - 6c/12t - 3.5GHz /GHz2x4000-SATAنرم افزاری256 عدد ۱ ساعت رایگان3,197,000 ت سفارش
SP-128128GB DDR4 ECC 2133 MHzIntel Xeon E5-1650v3 - 6c/12t - 3.5GHz /GHz2x450GB SSD NVMeنرم افزاری256 عدد ۱ ساعت رایگان3,218,000 ت سفارش
SP-128128GB DDR4 ECC 2133 MHzIntel Xeon E5-1650v3 - 6c/12t - 3.5GHz /GHz3x4TB SATAنرم افزاری256 عدد ۱ روز رایگان3,218,000 ت سفارش
HOST-128L128GB DDR4 ECC 2133 MHzIntel Xeon D-1520 - 4c/8t - 2.2GHz /GHz3x2TBسخت افزاری256 عدد ۱ ساعت رایگان3,259,000 ت سفارش
HOST-64H64GB DDR4 ECC 2133 MHzIntel Xeon-D 1541 - 8c/16t - 2.1GHz /GHz3x2TBسخت افزاری256 عدد ۱ ساعت رایگان3,259,000 ت سفارش
EG-6464GB DDR4 ECC 2133 MHzIntel Xeon E5-1650v3 - 6c/12t - 3.5GHz /GHz3x4TB SATAنرم افزاری256 عدد ۱ ساعت رایگان3,362,000 ت سفارش
EG-6464GB DDR4 ECC 2133 MHzIntel Xeon E5-1650v3 - 6c/12t - 3.5GHz /GHz2x450GB SSD NVMeنرم افزاری256 عدد ۱ ساعت رایگان3,362,000 ت سفارش
HOST-128H128GB DDR4 ECC 2133 MHzIntel Xeon-D 1541 - 8c/16t - 2.1GHz /GHz2x2000-SATAنرم افزاری256 عدد ۱ روز رایگان3,403,000 ت سفارش
EG-3232GB DDR4 ECC 2133 MHzIntel Xeon E3-1270v6 - 4c/8t - 3.8GHz /GHzFastPath 3x960GB SSDسخت افزاری256 عدد ۱ روز رایگان3,424,000 ت سفارش
SP-6464GB DDR4 ECC 2400 MHzIntel Xeon E3-1270v6 - 4c/8t - 3.8GHz /GHzFastPath 3x960GB SSDسخت افزاری256 عدد ۱ ساعت رایگان3,424,000 ت سفارش
HOST-128L128GB DDR4 ECC 2133 MHzIntel Xeon D-1520 - 4c/8t - 2.2GHz /GHz 2x2TB + 2x480 GB SSDنرم افزاری256 عدد ۱ ساعت رایگان3,465,000 ت سفارش
SP-128128GB DDR4 ECC 2133 MHzIntel Xeon E5-1650v3 - 6c/12t - 3.5GHz /GHz2x2TB SATA + 2x450GB NVMeنرم افزاری256 عدد ۱ روز رایگان3,465,000 ت سفارش
HOST-64H64GB DDR4 ECC 2133 MHzIntel Xeon-D 1541 - 8c/16t - 2.1GHz /GHz 2x2TB + 2x480 GB SSDنرم افزاری256 عدد ۱ ساعت رایگان3,465,000 ت سفارش
SP-128-S128GB DDR4 ECC 2133 MHzIntel Xeon E5-1660 v3 - 8c/16t - 3GHz /GHz2x2000-SATAنرم افزاری256 عدد ۳ روز رایگان3,507,000 ت سفارش
HOST-128H128GB DDR4 ECC 2133 MHzIntel Xeon-D 1541 - 8c/16t - 2.1GHz /GHz3x2TBنرم افزاری256 عدد ۱ ساعت رایگان3,548,000 ت سفارش
STOR-72T32GB DDR4 ECC 2133 MHzIntel Xeon D-1521 - 4c/8t - 2.4GHz /GHz6x12000-SATAنرم افزاری256 عدد ۱ ساعت رایگان3,589,000 ت سفارش
HOST-128H128GB DDR4 ECC 2133 MHzIntel Xeon-D 1541 - 8c/16t - 2.1GHz /GHz2x480GB SSDنرم افزاری256 عدد ۱ ساعت رایگان3,630,000 ت سفارش
EG-6464GB DDR4 ECC 2133 MHzIntel Xeon E5-1650v3 - 6c/12t - 3.5GHz /GHz2x4TB SATA + 2x450GB NVMeنرم افزاری256 عدد ۱ روز رایگان3,672,000 ت سفارش
SP-128-S128GB DDR4 ECC 2133 MHzIntel Xeon E5-1660 v3 - 8c/16t - 3GHz /GHz2x480GB SSDنرم افزاری256 عدد ۳ روز رایگان3,733,000 ت سفارش
HOST-128H128GB DDR4 ECC 2133 MHzIntel Xeon-D 1541 - 8c/16t - 2.1GHz /GHzSoftRaid 2x2TB + 2x480GB SSDنرم افزاری256 عدد ۱ روز رایگان3,754,000 ت سفارش
HOST-32L32GB DDR4 ECC 2133 MHzIntel Xeon D-1520 - 4c/8t - 2.2GHz /GHz4x800GB SSD FastPathسخت افزاری256 عدد ۱ ساعت رایگان3,919,000 ت سفارش
EG-6464GB DDR4 ECC 2133 MHzIntel Xeon E5-1650v3 - 6c/12t - 3.5GHz /GHz2x1,2TB NVMeنرم افزاری256 عدد ۱ ساعت رایگان3,981,000 ت سفارش
EG-6464GB DDR4 ECC 2133 MHzIntel Xeon E5-1660v3 - 8c/16t - 3GHz /GHz2x1,2TB NVMeنرم افزاری256 عدد ۳ روز رایگان3,981,000 ت سفارش
EG-6464GB DDR4 ECC 2133 MHzIntel Xeon E5-1650v3 - 6c/12t - 3.5GHz /GHz2x4TB SATA + 2x480GB SSDسخت افزاری256 عدد ۱ روز رایگان4,167,000 ت سفارش
HOST-128H128GB DDR4 ECC 2133 MHzIntel Xeon-D 1541 - 8c/16t - 2.1GHz /GHz3x2TBسخت افزاری256 عدد ۳ روز رایگان4,187,000 ت سفارش
MG-128128GB DDR4 ECC 1866 MHzIntel 2x Xeon E5-2630v3 - 16c/32t - 2.4GHz /GHz2x2000-SATAنرم افزاری256 عدد ۱ روز رایگان4,228,000 ت سفارش
HOST-64L64GB DDR4 ECC 2133 MHzIntel Xeon D-1520 - 4c/8t - 2.2GHz /GHz4x800GB SSD FastPathسخت افزاری256 عدد ۱ ساعت رایگان4,228,000 ت سفارش
SP-128128GB DDR4 ECC 2133 MHzIntel Xeon E5-1650v3 - 6c/12t - 3.5GHz /GHzFastPath 3x960GB SSDسخت افزاری256 عدد ۱ روز رایگان4,352,000 ت سفارش
HOST-128H128GB DDR4 ECC 2133 MHzIntel Xeon-D 1541 - 8c/16t - 2.1GHz /GHz 2x2TB + 2x480 GB SSDنرم افزاری256 عدد ۱ ساعت رایگان4,393,000 ت سفارش
MG-128128GB DDR4 ECC 1866 MHzIntel 2x Xeon E5-2630v3 - 16c/32t - 2.4GHz /GHz2x450GB SSD NVMeنرم افزاری256 عدد ۳ روز رایگان4,455,000 ت سفارش
MG-128128GB DDR4 ECC 1866 MHzIntel 2x Xeon E5-2630v3 - 16c/32t - 2.4GHz /GHz3x4TB SATAنرم افزاری256 عدد ۳ روز رایگان4,455,000 ت سفارش
HOST-32H32GB DDR4 ECC 2133 MHzIntel Xeon-D 1540 - 8c/16t - 2.1GHz /GHz4x800GB SSD FastPathسخت افزاری256 عدد ۱ ساعت رایگان4,538,000 ت سفارش
EG-6464GB DDR4 ECC 2133 MHzIntel Xeon E5-1650v3 - 6c/12t - 3.5GHz /GHzFastPath 3x960GB SSDسخت افزاری256 عدد ۱ روز رایگان4,558,000 ت سفارش
mHG-201996GB DDR4 ECC 2400MHzIntel Xeon Scalable Silver 4110 - 8c/16t - 2.1GHz /GHz2x6000-SASنرم افزاری256 عدد ۱ ساعت رایگان4,600,000 ت سفارش
EG-128128GB DDR4 ECC 2133 MHzIntel Xeon E5-1660v3 - 8c/16t - 3GHz /GHz2x4000-SATAنرم افزاری256 عدد ۱ ساعت رایگان4,641,000 ت سفارش
MG-128128GB DDR4 ECC 1866 MHzIntel 2x Xeon E5-2630v3 - 16c/32t - 2.4GHz /GHz2x2TB SATA + 2x450GB NVMeنرم افزاری256 عدد ۱ روز رایگان4,703,000 ت سفارش
EG-128128GB DDR4 ECC 2133 MHzIntel Xeon E5-1660v3 - 8c/16t - 3GHz /GHz2x450GB SSD NVMeنرم افزاری256 عدد ۱ ساعت رایگان4,806,000 ت سفارش
EG-128128GB DDR4 ECC 2133 MHzIntel Xeon E5-1660v3 - 8c/16t - 3GHz /GHz3x4TB SATAنرم افزاری256 عدد ۱ روز رایگان4,806,000 ت سفارش
EG-128128GB DDR4 ECC 2133 MHzIntel Xeon E5-1660v3 - 8c/16t - 3GHz /GHz2x4TB SATA + 2x450GB NVMeنرم افزاری256 عدد ۱ روز رایگان5,115,000 ت سفارش
MG-128128GB DDR4 ECC 1866 MHzIntel 2x Xeon E5-2630v3 - 16c/32t - 2.4GHz /GHz2x1.2TB NVMeنرم افزاری256 عدد ۳ روز رایگان5,136,000 ت سفارش
MG-128128GB DDR4 ECC 1866 MHzIntel 2x Xeon E5-2630v3 - 16c/32t - 2.4GHz /GHz2x1.2TB NVMeنرم افزاری256 عدد ۳ روز رایگان5,136,000 ت سفارش
HOST-128L128GB DDR4 ECC 2133 MHzIntel Xeon D-1520 - 4c/8t - 2.2GHz /GHz4x800GB SSD FastPathسخت افزاری256 عدد ۱ ساعت رایگان5,157,000 ت سفارش
HOST-64H64GB DDR4 ECC 2133 MHzIntel Xeon-D 1541 - 8c/16t - 2.1GHz /GHz4x800GB SSD FastPathسخت افزاری256 عدد ۱ روز رایگان5,157,000 ت سفارش
MG-128128GB DDR4 ECC 1866 MHzIntel 2x Xeon E5-2630v3 - 16c/32t - 2.4GHz /GHz 2x2TB + 2x480 GB SSDنرم افزاری256 عدد ۳ روز رایگان5,218,000 ت سفارش
EG-128128GB DDR4 ECC 2133 MHzIntel Xeon E3-1230v6 - 4c/8t - 3.5GHz /GHz2x1,2TB NVMeنرم افزاری256 عدد ۳ روز رایگان5,425,000 ت سفارش
EG-128128GB DDR4 ECC 2133 MHzIntel Xeon E5-1660v3 - 8c/16t - 3GHz /GHz2x1,2TB NVMeنرم افزاری256 عدد ۳ روز رایگان5,425,000 ت سفارش
EG-128128GB DDR4 ECC 2133 MHzIntel Xeon E5-1660v3 - 8c/16t - 3GHz /GHz2x4TB SATA + 2x480GB SSDسخت افزاری256 عدد ۱ روز رایگان5,610,000 ت سفارش
EG-128128GB DDR4 ECC 2133 MHzIntel Xeon E5-1660v3 - 8c/16t - 3GHz /GHzFastPath 3x960GB SSDسخت افزاری256 عدد ۱ روز رایگان6,002,000 ت سفارش
HOST-128H128GB DDR4 ECC 2133 MHzIntel Xeon-D 1541 - 8c/16t - 2.1GHz /GHz4x800GB SSD FastPathسخت افزاری256 عدد ۱ ساعت رایگان6,085,000 ت سفارش
MG-256256GB DDR4 ECC 2133 MHzIntel 2x Xeon E5-2650v3 - 20c/40t - 2.3GHz /GHz2x2000-SATAنرم افزاری256 عدد ۱ ساعت رایگان6,291,000 ت سفارش
MG-256256GB DDR4 ECC 2133 MHzIntel 2x Xeon E5-2650v3 - 20c/40t - 2.3GHz /GHz3x4TB SATAنرم افزاری256 عدد ۱ روز رایگان6,518,000 ت سفارش
MG-256256GB DDR4 ECC 2133 MHzIntel 2x Xeon E5-2650v3 - 20c/40t - 2.3GHz /GHz2x450GB SSD NVMeنرم افزاری256 عدد ۱ روز رایگان6,518,000 ت سفارش
MG-256256GB DDR4 ECC 2133 MHzIntel 2x Xeon E5-2650v3 - 20c/40t - 2.3GHz /GHz2x2TB SATA + 2x450GB NVMeنرم افزاری256 عدد ۱ روز رایگان6,765,000 ت سفارش
FS-48T-L64GB DDR4 ECC 1866 MHzIntel Xeon E5-2620v3 - 6c/12t - 2.4GHz /GHz12x4000-SASنرم افزاری256 عدد ۱ ساعت رایگان6,807,000 ت سفارش
HG-201996GB DDR4 ECC 2666 MHzIntel Xeon Scalable Gold 6132 - 14c/28t - 2.6GHz /GHz2x6000-SASنرم افزاری256 عدد ۱ ساعت رایگان6,951,000 ت سفارش
MG-256256GB DDR4 ECC 2133 MHzIntel 2x Xeon E5-2650v3 - 20c/40t - 2.3GHz /GHz2x1.2TB NVMeنرم افزاری256 عدد ۳ روز رایگان7,198,000 ت سفارش
MG-256256GB DDR4 ECC 2133 MHzIntel 2x Xeon E5-2650v3 - 20c/40t - 2.3GHz /GHz2x1.2TB NVMeنرم افزاری256 عدد ۳ روز رایگان7,198,000 ت سفارش
EG-128-L128GB DDR4 ECC 2400 MHzIntel Xeon E5-2687Wv4 - 12c/24t - 3GHz /GHz2x4000-SATAنرم افزاری256 عدد ۱ ساعت رایگان7,219,000 ت سفارش
MG-256256GB DDR4 ECC 2133 MHzIntel 2x Xeon E5-2650v3 - 20c/40t - 2.3GHz /GHz 2x2TB + 2x480 GB SSDنرم افزاری256 عدد ۱ ساعت رایگان7,281,000 ت سفارش
EG-128-L128GB DDR4 ECC 2400 MHzIntel Xeon E5-2687Wv4 - 12c/24t - 3GHz /GHz2x450GB SSD NVMeنرم افزاری256 عدد ۱ روز رایگان7,384,000 ت سفارش
EG-128-L128GB DDR4 ECC 2400 MHzIntel Xeon E5-2687Wv4 - 12c/24t - 3GHz /GHz3x4TB SATAنرم افزاری256 عدد ۱ روز رایگان7,384,000 ت سفارش
MG-256256GB DDR4 ECC 2133 MHzIntel 2x Xeon E5-2650v3 - 20c/40t - 2.3GHz /GHzFastPath 3x960GB SSDسخت افزاری256 عدد ۱ روز رایگان7,652,000 ت سفارش
EG-128-L128GB DDR4 ECC 2400 MHzIntel Xeon E5-2687Wv4 - 12c/24t - 3GHz /GHz2x4TB SATA + 2x450GB NVMeنرم افزاری256 عدد ۱ روز رایگان7,693,000 ت سفارش
EG-128-L128GB DDR4 ECC 2400 MHzIntel Xeon E5-2687Wv4 - 12c/24t - 3GHz /GHz2x1,2TB NVMeنرم افزاری256 عدد ۱ ساعت رایگان8,003,000 ت سفارش
EG-128-L128GB DDR4 ECC 2400 MHzIntel Xeon E5-2687Wv4 - 12c/24t - 3GHz /GHz2x4TB SATA + 2x480GB SSDسخت افزاری256 عدد ۱ روز رایگان8,188,000 ت سفارش
EG-256-L256GB DDR4 ECC 2133 MHzIntel Xeon E5-2687Wv4 - 12c/24t - 3GHz /GHz2x4000-SATAنرم افزاری256 عدد ۱ ساعت رایگان8,457,000 ت سفارش
FS-72T64GB DDR4 ECC 1866 MHzIntel Xeon E5-2620v3 - 6c/12t - 2.4GHz /GHz1x160-SSDنرم افزاری256 عدد ۱ ساعت رایگان8,457,000 ت سفارش
EG-128-L128GB DDR4 ECC 2400 MHzIntel Xeon E5-2687Wv4 - 12c/24t - 3GHz /GHzFastPath 3x960GB SSDسخت افزاری256 عدد ۱ روز رایگان8,580,000 ت سفارش
EG-256-L256GB DDR4 ECC 2133 MHzIntel Xeon E5-2687Wv4 - 12c/24t - 3GHz /GHz3x4TB SATAنرم افزاری256 عدد ۱ روز رایگان8,622,000 ت سفارش
EG-256-L256GB DDR4 ECC 2133 MHzIntel Xeon E5-2687Wv4 - 12c/24t - 3GHz /GHz2x450GB SSD NVMeنرم افزاری256 عدد ۱ روز رایگان8,622,000 ت سفارش
EG-256-L256GB DDR4 ECC 2133 MHzIntel Xeon E5-2687Wv4 - 12c/24t - 3GHz /GHz2x4TB SATA + 2x450GB NVMeنرم افزاری256 عدد ۱ روز رایگان8,931,000 ت سفارش
EG-256-L256GB DDR4 ECC 2133 MHzIntel Xeon E5-2687Wv4 - 12c/24t - 3GHz /GHz2x1,2TB NVMeنرم افزاری256 عدد ۱ روز رایگان9,240,000 ت سفارش
EG-256-L256GB DDR4 ECC 2133 MHzIntel Xeon E5-2687Wv4 - 12c/24t - 3GHz /GHz2x4TB SATA + 2x480GB SSDسخت افزاری256 عدد ۱ روز رایگان9,426,000 ت سفارش
EG-256-L256GB DDR4 ECC 2133 MHzIntel Xeon E5-2687Wv4 - 12c/24t - 3GHz /GHzFastPath 3x960GB SSDسخت افزاری256 عدد ۱ روز رایگان9,818,000 ت سفارش
MG-384384GB DDR4 ECC 2133 MHzIntel 2x Xeon E5-2680v4 - 28c/56t - 2.4GHz /GHz2x4000-SATAنرم افزاری256 عدد ۱ ساعت رایگان10,932,000 ت سفارش
MG-384384GB DDR4 ECC 2133 MHzIntel 2x Xeon E5-2680v4 - 28c/56t - 2.4GHz /GHz2x450GB SSD NVMeنرم افزاری256 عدد ۱ روز رایگان11,097,000 ت سفارش
MG-512512GB DDR4 ECC 2133 MHzIntel 2x Xeon E5-2680v4 - 28c/56t - 2.4GHz /GHz2x4000-SATAنرم افزاری256 عدد ۳ روز رایگان11,963,000 ت سفارش
MG-512512GB DDR4 ECC 2133 MHzIntel 2x Xeon E5-2680v4 - 28c/56t - 2.4GHz /GHz2x450GB SSD NVMeنرم افزاری256 عدد ۱ روز رایگان12,128,000 ت سفارش
BHG-2019192GB DDR4 ECC 2666 MHzIntel 2 x Xeon Scalable Gold 6132 - 28c/56t - 2.6GHz /GHz2x6000-SASنرم افزاری256 عدد ۱ ساعت رایگان12,272,000 ت سفارش
EG-256-H256GB DDR4 ECC 2133 MHzIntel 2x Xeon E5-2687Wv4 - 24c/48t - 3GHz /GHz2x4000-SATAنرم افزاری256 عدد ۱ ساعت رایگان12,375,000 ت سفارش
EG-256-H256GB DDR4 ECC 2133 MHzIntel 2x Xeon E5-2687Wv4 - 24c/48t - 3GHz /GHz3x4TB SATAنرم افزاری256 عدد ۳ روز رایگان12,540,000 ت سفارش
EG-256-H256GB DDR4 ECC 2133 MHzIntel 2x Xeon E5-2687Wv4 - 24c/48t - 3GHz /GHz2x450GB SSD NVMeنرم افزاری256 عدد ۱ ساعت رایگان12,540,000 ت سفارش
Hardzone #1622256GBIntel E5-2660v3 - 10c/20t - 2.6GHz /GHz1x375-NVMeنرم افزاری256 عدد ۳ روز رایگان12,685,000 ت سفارش
EG-256-H256GB DDR4 ECC 2133 MHzIntel 2x Xeon E5-2687Wv4 - 24c/48t - 3GHz /GHz2x4TB SATA + 2x450GB NVMeنرم افزاری256 عدد ۳ روز رایگان12,850,000 ت سفارش
EG-256-H256GB DDR4 ECC 2133 MHzIntel Xeon E5-2687Wv4 - 12c/24t - 3GHz /GHz2x1,2TB NVMeنرم افزاری256 عدد ۳ روز رایگان13,159,000 ت سفارش
EG-256-H256GB DDR4 ECC 2133 MHzIntel 2x Xeon E5-2687Wv4 - 24c/48t - 3GHz /GHz2x1,2TB NVMeنرم افزاری256 عدد ۳ روز رایگان13,159,000 ت سفارش
EG-256-H256GB DDR4 ECC 2133 MHzIntel 2x Xeon E5-2687Wv4 - 24c/48t - 3GHz /GHz2x4TB SATA + 2x480GB SSDسخت افزاری256 عدد ۳ روز رایگان13,345,000 ت سفارش
EG-256-H256GB DDR4 ECC 2133 MHzIntel 2x Xeon E5-2687Wv4 - 24c/48t - 3GHz /GHzFastPath 3x960GB SSDسخت افزاری256 عدد ۳ روز رایگان13,737,000 ت سفارش
EG-384-H384GB DDR4 ECC 2133 MHzIntel 2x Xeon E5-2687Wv4 - 24c/48t - 3GHz /GHz2x4000-SATAنرم افزاری256 عدد ۱ ساعت رایگان13,819,000 ت سفارش
EG-384-H384GB DDR4 ECC 2133 MHzIntel 2x Xeon E5-2687Wv4 - 24c/48t - 3GHz /GHz2x450GB SSD NVMeنرم افزاری256 عدد ۳ روز رایگان13,984,000 ت سفارش
EG-384-H384GB DDR4 ECC 2133 MHzIntel 2x Xeon E5-2687Wv4 - 24c/48t - 3GHz /GHz3x4TB SATAنرم افزاری256 عدد ۳ روز رایگان13,984,000 ت سفارش
HG IOPS Intensive192GB DDR4 ECC 2666 MHzIntel 2 x Xeon Scalable Gold 6132 - 28c/56t - 2.6GHz /GHz4x960-NVMeنرم افزاری256 عدد ۳ روز رایگان14,252,000 ت سفارش
EG-384-H384GB DDR4 ECC 2133 MHzIntel 2x Xeon E5-2687Wv4 - 24c/48t - 3GHz /GHz2x4TB SATA + 2x450GB NVMeنرم افزاری256 عدد ۳ روز رایگان14,293,000 ت سفارش
EG-384-H384GB DDR4 ECC 2133 MHzIntel 2x Xeon E5-2687Wv4 - 24c/48t - 3GHz /GHz2x1,2TB NVMeنرم افزاری256 عدد ۳ روز رایگان14,603,000 ت سفارش
EG-384-H384GB DDR4 ECC 2133 MHzIntel 2x Xeon E5-2687Wv4 - 24c/48t - 3GHz /GHz2x4TB SATA + 2x480GB SSDسخت افزاری256 عدد ۳ روز رایگان14,788,000 ت سفارش
EG-512-H512GB DDR4 ECC 2133 MHzIntel 2x Xeon E5-2687Wv4 - 24c/48t - 3GHz /GHz2x4000-SATAنرم افزاری256 عدد ۱ ساعت رایگان14,850,000 ت سفارش
EG-512-H512GB DDR4 ECC 2133 MHzIntel 2x Xeon E5-2687Wv4 - 24c/48t - 3GHz /GHz3x4TB SATAنرم افزاری256 عدد ۱ روز رایگان15,015,000 ت سفارش
EG-512-H512GB DDR4 ECC 2133 MHzIntel 2x Xeon E5-2687Wv4 - 24c/48t - 3GHz /GHz2x450GB SSD NVMeنرم افزاری256 عدد ۱ ساعت رایگان15,015,000 ت سفارش
EG-384-H384GB DDR4 ECC 2133 MHzIntel 2x Xeon E5-2687Wv4 - 24c/48t - 3GHz /GHzFastPath 3x960GB SSDسخت افزاری256 عدد ۳ روز رایگان15,180,000 ت سفارش
EG-512-H512GB DDR4 ECC 2133 MHzIntel 2x Xeon E5-2687Wv4 - 24c/48t - 3GHz /GHz2x4TB SATA + 2x450GB NVMeنرم افزاری256 عدد ۱ روز رایگان15,325,000 ت سفارش
EG-512-H512GB DDR4 ECC 2133 MHzIntel 2x Xeon E5-2687Wv4 - 24c/48t - 3GHz /GHz2x1,2TB NVMeنرم افزاری256 عدد ۳ روز رایگان15,634,000 ت سفارش
EG-512-H512GB DDR4 ECC 2133 MHzIntel 2x Xeon E5-2687Wv4 - 24c/48t - 3GHz /GHz2x1,2TB NVMeنرم افزاری256 عدد ۳ روز رایگان15,634,000 ت سفارش
EG-512-H512GB DDR4 ECC 2133 MHzIntel 2x Xeon E5-2687Wv4 - 24c/48t - 3GHz /GHz2x4TB SATA + 2x480GB SSDسخت افزاری256 عدد ۱ روز رایگان15,820,000 ت سفارش
EG-512-H512GB DDR4 ECC 2133 MHzIntel 2x Xeon E5-2687Wv4 - 24c/48t - 3GHz /GHzFastPath 3x960GB SSDسخت افزاری256 عدد ۱ روز رایگان16,212,000 ت سفارش
HG AI & Machine Learning96GB DDR4 ECC 2666 MHzIntel 2x Xeon Scalable Gold 6132 - 28c/56t - 2.6GHz /GHz--GPU:Carte GPU Nvidia V100/core:12x480-SSDنرم افزاری256 عدد ۳ روز رایگان21,285,000 ت سفارش
HG Big Data & Analytics solution192GB DDR4 ECC 2666 MHzIntel 2 x Xeon Scalable Gold 6154 - 36c/72t - 3GHz /GHz8x800-SSDنرم افزاری256 عدد ۳ روز رایگان24,606,000 ت سفارش
HG In-Memory Database1.5TB DDR4 ECC 2666 MHzIntel 2 x Xeon Scalable Gold 6132 - 28c/56t - 2.6GHz /GHz2x6000-SASنرم افزاری256 عدد ۳ روز رایگان33,062,000 ت سفارش
 1. در صورتیکه نیاز به کانفیگ سرور و نصب سیستم عامل توسط ایران سرور باشد، تحویل سرور بین یک تا سه روز کاری زمان نیاز دارد.‬
 2. امکان تمدید و پرداخت بصورت 6 ماهه و سالیانه در سرورهای فرانسه فراهم می باشد.
 3. در صورتی که هزینه قابل پرداخت کمتر یا بیشتر از هزینه درج شده می باشد، سرویس به صورت روزشمار تا تاریخ سررسید دیتاسنتر (پایان ماه میلادی) تمدید خواهد شد و به همین میزان نیز هزینه بردار می باشد و در نهایت تفاوتی در میزان هزینه پرداخت شده نخواهد داشت.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
 4. در صورتی که نیاز به کانفیگ سرور و نصب سیستم عامل توسط ایران سرور باشد، تحویل سرور بین یک تا سه روز کاری زمان نیاز دارد.‬‬‬‬‬
 5. اولین تاریخ تمدید ۲۵ام ماه میلادی جاری خواهد بود.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
 6. هزینه کلیه خدمات وابسته به نرخ ارز می‌باشد و در صورت نوسان بیش از ۲ درصد، هزینه خدمات تغییر خواهد نمود.
 7. در صورت نیاز به سرور خاص که در لیست بالا وجود ندارد، لطفا با بخش فروش تماس حاصل فرمایید.
 8. امکان پرداخت بصورت ۳ و ۶ ماهه فراهم است.
 9. سرورهای اختصاصی فرانسهدارای گارانتی بازگشت وجه نمی باشد.
 10. درصورت بروز مشکلات مرتبط با تحریم، ایران‌سرور هیچ گونه مسئولیتی نخواهد داشت.
 11. تهیه نسخه پشتیبان بر عهده مشترک می‌باشد.
 12. در صورت انتخاب سیستم‌عامل ویندوز در ماه اول هزینه لایسنس دوبرابر خواهد بود.
 13. هر سرور بصورت پیش فرض فقط دارای یک آدرس IP می‌باشد
 14. مدل سرور های KS قابلیت سفارش IP ندارند و سیستم عامل های Windows و ESXi و دیگر مجازی ساز ها قابل نصب نیستند. برای نصب ویندوز یا مجازی سازی می توانید از دیگر مدل ها استفاده کنید.
 • پهنای باند گارانتی شده
 • ترافیک نامحدود
 • ۱۰۰ گیگابایت فضای پشتیبان رایگان
 • امکان نصب بیش از 30 نوع سیستم عامل
 • بالاترین سرعت دسترسی برای کاربران ایرانی
 • انتقال رایگان اطلاعات به سرورجدید
 • تحویل خودکار
 • فایروال سخت افزاری AntiDDOS
 • مانیتورینگ دائمی
 • ارائه یک /64 IPV6
 • دسترسی به Rescue
 • دسترسی Reboot تحت وب
 • نصب سیستم عامل تحت وب
 • کنترل پنل SolidCP رایگان بر روی Windows Server
50 +

دیتاسنتر در سراسر جهان

Datacenters

35000 +

مشتری از سراسر ایران

customers

250000 +

خدمات ارائه شده

Services Provided

16 +

سال‌ حضور در مارکت

Years active

مورد اعتماد مشتریان‌مان هستیم...

Trusted by our clients