iranserver_mini_data_center
وضعیت سرورها

سرور اختصاصی فرانسه

سرور اختصاصی لینوکس و ویندوز فرانسه

دیتا‌سنتر OVH به‌عنوان بزرگترین دیتاسنتر اروپا، یک برند کاملا شناخته شده می‌باشد، Anti DDoS سخت‌افزاری رایگان تا ۹۰ گیگابیت برای تمام سرورها، پهنای باند گیگابیتی نامحدود و سرعت دسترسی مناسب از داخل ایران‌ را می‌توان از مهمترین نکات در خصوص سرورهای فرانسه برشمرد.

سفارش سرورهای فرانسه، پس از پرداخت شما بصورت آنی به دیتاسنتر ارسال میشوند.
لیست سرورها براساس آخرین موجودی دیتاسنتر در تاریخ 2017-09-19 21:00:08 بروزرسانی شده است.
نام سرور RAM CPU هارد دیسک Raid مجازی سازی حداکثر ip زمان تحویل هزینه اولیه هزینه ماهانه سفارش
نام سرور RAM CPU هارد دیسک Raid مجازی سازی حداکثر ip زمان تحویل هزینه اولیه هزینه ماهانه سفارش
KS-2B4 GBAtom™ N280040 GB SSD1 عدد ۱ ساعت 65,000 ت 65,000 ت سفارش
KS-2E4 GBAtom™ N28002 TB1 عدد ۱ ساعت 65,000 ت 97,000 ت سفارش
KS-3A16 GBAMD Opteron 41222 TB1 عدد ۱ ساعت 65,000 ت 129,000 ت سفارش
KS-4C16 GBCore™ i5-23002 TB1 عدد ۱ ساعت 65,000 ت 142,000 ت سفارش
KS-4A16 GBCore™ i7-9202 TB1 عدد ۱ ساعت 65,000 ت 142,000 ت سفارش
KS-516 GB ECCXeon 2x E55042 TB1 عدد ۱ ساعت 65,000 ت 161,000 ت سفارش
E3-SAT-1-1616GB DDR3 1333 MHzIntel Xeon E3-1225v22x2TB SATAنرم افزاری16 عدد ۱ ساعت رایگان193,000 ت سفارش
SYS-SAT-1-1616GB DDR3 ECC 1333 MHzIntel W35202x2TB SATAنرم افزاری16 عدد ۱ ساعت رایگان193,000 ت سفارش
E3-SSD-2-3232GB DDR3 1333 MHzIntel Xeon E3-1225v23x120GB SSDنرم افزاری16 عدد ۱ ساعت رایگان225,000 ت سفارش
E3-SAT-2-3232GB DDR3 1333 MHzIntel Xeon E3-1225v22x2TB SATAنرم افزاری16 عدد ۱ ساعت رایگان225,000 ت سفارش
SYS-SAT-1-3232GB DDR3 1333 MHzIntel W35202x2TB SATAنرم افزاری16 عدد ۱ ساعت رایگان225,000 ت سفارش
E3-SAT-3-3232GB DDR3 1333 MHzIntel Xeon E3-1245v22x2TB SATAنرم افزاری16 عدد ۱ ساعت رایگان258,000 ت سفارش
HOST-32L32GB DDR4 ECC 2133 MHzIntel Xeon D-1520 - 4c/8t - 2.4GHz /2.7GHz 2x2TB نرم افزاری256 عدد ۱ ساعت رایگان386,000 ت سفارش
SP-32-S32GB DDR4 ECC 2133 MHzIntel Xeon E3-1245v5 - 4c/8t - 3.5GHz /3.9GHz 2x2TB نرم افزاری256 عدد ۳ روز رایگان418,000 ت سفارش
HOST-32L32GB DDR4 ECC 2133 MHzIntel Xeon D-1520 - 4c/8t - 2.4GHz /2.7GHz3x2TBنرم افزاری256 عدد ۱ ساعت رایگان431,000 ت سفارش
HOST-64L64GB DDR4 ECC 2133 MHzIntel Xeon D-1520 - 4c/8t - 2.4GHz /2.7GHz 2x2TB نرم افزاری256 عدد ۱ ساعت رایگان450,000 ت سفارش
SP-3232GB DDR4 ECC 2400 MHzIntel Xeon E3-1270v6 - 4c/8t - 3.8GHz /4.2GHz 2x2TB نرم افزاری256 عدد ۱۰ روز رایگان450,000 ت سفارش
EG-1616GB DDR4 ECC 2400 MHzIntel Xeon E3-1230v6 - 4c/8t - 3.5GHz /3.9GHz 2x4TB نرم افزاری256 عدد ۱ ساعت رایگان450,000 ت سفارش
HOST-32L32GB DDR4 ECC 2133 MHzIntel Xeon D-1520 - 4c/8t - 2.4GHz /2.7GHz2x480GB SSDنرم افزاری256 عدد ۱ ساعت رایگان457,000 ت سفارش
SP-32-S32GB DDR4 ECC 2133 MHzIntel Xeon E3-1245v5 - 4c/8t - 3.5GHz /3.9GHz2x480GB SSDنرم افزاری256 عدد ۱ ساعت رایگان489,000 ت سفارش
HOST-64L64GB DDR4 ECC 2133 MHzIntel Xeon D-1520 - 4c/8t - 2.4GHz /2.7GHz3x2TBنرم افزاری256 عدد ۱ ساعت رایگان495,000 ت سفارش
HOST-32L32GB DDR4 ECC 2133 MHzIntel Xeon D-1520 - 4c/8t - 2.4GHz /2.7GHz2x2TB + 2x480GB SSDنرم افزاری256 عدد ۱ ساعت رایگان495,000 ت سفارش
EG-1616GB DDR4 ECC 2400 MHzIntel Xeon E3-1230v6 - 4c/8t - 3.5GHz /3.9GHz2x450GB NVMeنرم افزاری256 عدد ۱ ساعت رایگان502,000 ت سفارش
HOST-32H32GB DDR4 ECC 2133 MHzIntel Xeon-D 1540 - 8c/16t - 2.1GHz /2.6GHz 2x2TB نرم افزاری256 عدد ۱ ساعت رایگان515,000 ت سفارش
FS-12T16GB DDR3 ECC 1600 MHzIntel Atom C2750 - 8c/8t - 2.4GHz /2.6GHz 3x4TB نرم افزاری256 عدد ۱ ساعت رایگان515,000 ت سفارش
SP-3232GB DDR4 ECC 2400 MHzIntel Xeon E3-1270v6 - 4c/8t - 3.8GHz /4.2GHz2x450GB SSD NVMeنرم افزاری256 عدد ۱ ساعت رایگان521,000 ت سفارش
HOST-64L64GB DDR4 ECC 2133 MHzIntel Xeon D-1520 - 4c/8t - 2.4GHz /2.7GHz2x480GB SSDنرم افزاری256 عدد ۱ ساعت رایگان521,000 ت سفارش
MC-3232GB DDR4 2133 MHzIntel i7-6700K - 4c/8t - 4GHz /4.2GHz 2x480GB SSDنرم افزاری256 عدد ۱ ساعت رایگان547,000 ت سفارش
HOST-64L64GB DDR4 ECC 2133 MHzIntel Xeon D-1520 - 4c/8t - 2.4GHz /2.7GHz2x2TB + 2x480GB SSDنرم افزاری256 عدد ۱ ساعت رایگان559,000 ت سفارش
HOST-32H32GB DDR4 ECC 2133 MHzIntel Xeon-D 1540 - 8c/16t - 2.1GHz /2.6GHz3x2TBنرم افزاری256 عدد ۱ ساعت رایگان559,000 ت سفارش
HOST-32H32GB DDR4 ECC 2133 MHzIntel Xeon-D 1540 - 8c/16t - 2.1GHz /2.6GHz2x480GB SSDنرم افزاری256 عدد ۱ ساعت رایگان585,000 ت سفارش
EG-3232GB DDR4 ECC 2400 MHzIntel Xeon E3-1270v6 - 4c/8t - 3.8GHz /4.2GHz 2x4TB نرم افزاری256 عدد ۱ ساعت رایگان611,000 ت سفارش
SP-6464GB DDR4 ECC 2400 MHzIntel Xeon E3-1270v6 - 4c/8t - 3.8GHz /4.2GHz 2x2TB نرم افزاری256 عدد ۱ ساعت رایگان611,000 ت سفارش
HOST-32H32GB DDR4 ECC 2133 MHzIntel Xeon-D 1540 - 8c/16t - 2.1GHz /2.6GHz2x2TB + 2x480GB SSDنرم افزاری256 عدد ۱ ساعت رایگان624,000 ت سفارش
HOST-32L32GB DDR4 ECC 2133 MHzIntel Xeon D-1520 - 4c/8t - 2.4GHz /2.7GHz3x2TBسخت افزاری256 عدد ۱ روز رایگان630,000 ت سفارش
HOST-32L32GB DDR4 ECC 2133 MHzIntel Xeon D-1520 - 4c/8t - 2.4GHz /2.7GHz3x600GB SAS 15K CacheCade 80GB SSDسخت افزاری256 عدد ۱ روز رایگان643,000 ت سفارش
EG-3232GB DDR4 ECC 2400 MHzIntel Xeon E3-1270v6 - 4c/8t - 3.8GHz /4.2GHz2x450GB NVMeنرم افزاری256 عدد ۱ ساعت رایگان662,000 ت سفارش
EG-3232GB DDR4 ECC 2400 MHzIntel Xeon E3-1270v6 - 4c/8t - 3.8GHz /4.2GHz3x4TB SATAنرم افزاری256 عدد ۱ ساعت رایگان662,000 ت سفارش
SP-6464GB DDR4 ECC 2400 MHzIntel Xeon E3-1270v6 - 4c/8t - 3.8GHz /4.2GHz3x4TB SATAنرم افزاری256 عدد ۱ روز رایگان682,000 ت سفارش
SP-6464GB DDR4 ECC 2400 MHzIntel Xeon E3-1270v6 - 4c/8t - 3.8GHz /4.2GHz2x450GB SSD NVMeنرم افزاری256 عدد ۱ ساعت رایگان682,000 ت سفارش
HOST-64L64GB DDR4 ECC 2133 MHzIntel Xeon D-1520 - 4c/8t - 2.4GHz /2.7GHz3x2TBسخت افزاری256 عدد ۱ ساعت رایگان694,000 ت سفارش
HOST-32L32GB DDR4 ECC 2133 MHzIntel Xeon D-1520 - 4c/8t - 2.4GHz /2.7GHz2x2TB + 2x480GB SSDسخت افزاری256 عدد ۱ ساعت رایگان694,000 ت سفارش
HOST-64L64GB DDR4 ECC 2133 MHzIntel Xeon D-1520 - 4c/8t - 2.4GHz /2.7GHz3x600GB SAS 15K CacheCade 80GB SSDسخت افزاری256 عدد ۱ ساعت رایگان707,000 ت سفارش
HOST-64H64GB DDR4 ECC 2133 MHzIntel Xeon-D 1540 - 8c/16t - 2.1GHz /2.6GHz 2x2TB نرم افزاری256 عدد ۱ روز رایگان707,000 ت سفارش
MC-64-OC64GB DDR4 2400 MHzIntel i7-7700K OC - 4c/8t - 4.7GHz /5GHz 2x450GB NVMeنرم افزاری256 عدد ۱ ساعت رایگان739,000 ت سفارش
MC-6464GB DDR4 2400 MHzIntel i7-7700K - 4c/8t - 4.2GHz /4.5GHz 2x450GB NVMeنرم افزاری256 عدد ۱ ساعت رایگان739,000 ت سفارش
HOST-128L128GB DDR4 ECC 2133 MHzIntel Xeon D-1520 - 4c/8t - 2.4GHz /2.7GHz 2x2TB نرم افزاری256 عدد ۱ ساعت رایگان739,000 ت سفارش
HOST-64H64GB DDR4 ECC 2133 MHzIntel Xeon-D 1540 - 8c/16t - 2.1GHz /2.6GHz3x2TBنرم افزاری256 عدد ۱ روز رایگان752,000 ت سفارش
EG-3232GB DDR4 ECC 2400 MHzIntel Xeon E3-1270v6 - 4c/8t - 3.8GHz /4.2GHz2x4TB SATA + 2x450GB NVMeنرم افزاری256 عدد ۱ ساعت رایگان759,000 ت سفارش
SP-6464GB DDR4 ECC 2400 MHzIntel Xeon E3-1270v6 - 4c/8t - 3.8GHz /4.2GHz2x2TB SATA + 2x450GB NVMeنرم افزاری256 عدد ۱ ساعت رایگان759,000 ت سفارش
HOST-32H32GB DDR4 ECC 2133 MHzIntel Xeon-D 1540 - 8c/16t - 2.1GHz /2.6GHz3x2TBسخت افزاری256 عدد ۱ روز رایگان759,000 ت سفارش
HOST-64L64GB DDR4 ECC 2133 MHzIntel Xeon D-1520 - 4c/8t - 2.4GHz /2.7GHz2x2TB + 2x480GB SSDسخت افزاری256 عدد ۱ روز رایگان759,000 ت سفارش
HOST-32H32GB DDR4 ECC 2133 MHzIntel Xeon-D 1540 - 8c/16t - 2.1GHz /2.6GHz3x600GB SAS 15K CacheCade 80GB SSDسخت افزاری256 عدد ۱ ساعت رایگان772,000 ت سفارش
HOST-64H64GB DDR4 ECC 2133 MHzIntel Xeon-D 1540 - 8c/16t - 2.1GHz /2.6GHz2x480GB SSDنرم افزاری256 عدد ۱ ساعت رایگان778,000 ت سفارش
HOST-128L128GB DDR4 ECC 2133 MHzIntel Xeon D-1520 - 4c/8t - 2.4GHz /2.7GHz3x2TBنرم افزاری256 عدد ۱ روز رایگان784,000 ت سفارش
HOST-128L128GB DDR4 ECC 2133 MHzIntel Xeon D-1520 - 4c/8t - 2.4GHz /2.7GHz2x480GB SSDنرم افزاری256 عدد ۱ ساعت رایگان810,000 ت سفارش
HOST-64H64GB DDR4 ECC 2133 MHzIntel Xeon-D 1540 - 8c/16t - 2.1GHz /2.6GHz2x2TB + 2x480GB SSDنرم افزاری256 عدد ۳ روز رایگان817,000 ت سفارش
HOST-32H32GB DDR4 ECC 2133 MHzIntel Xeon-D 1540 - 8c/16t - 2.1GHz /2.6GHz2x2TB + 2x480GB SSDسخت افزاری256 عدد ۱ ساعت رایگان823,000 ت سفارش
HOST-128L128GB DDR4 ECC 2133 MHzIntel Xeon D-1520 - 4c/8t - 2.4GHz /2.7GHz2x2TB + 2x480GB SSDنرم افزاری256 عدد ۱ ساعت رایگان849,000 ت سفارش
EG-3232GB DDR4 ECC 2400 MHzIntel Xeon E3-1270v6 - 4c/8t - 3.8GHz /4.2GHz2x1,2TB NVMeنرم افزاری256 عدد ۱ ساعت رایگان855,000 ت سفارش
SP-6464GB DDR4 ECC 2400 MHzIntel Xeon E3-1270v6 - 4c/8t - 3.8GHz /4.2GHz2x1,2TB NVMeنرم افزاری256 عدد ۱ روز رایگان894,000 ت سفارش
GPU-970-S16GB DDR3 ECC 1866 MHzIntel Xeon E5-1620v2 - 4c/8t - 3.7GHz /3.9GHz 2x240GB SSDنرم افزاری256 عدد ۱ ساعت رایگان900,000 ت سفارش
FS-30T32GB DDR4 ECC 2133 MHzIntel Xeon D-1520 - 4c/8t - 2.4GHz /2.7GHz 5x6TB نرم افزاری256 عدد ۱ ساعت رایگان900,000 ت سفارش
GPU-1060-S16GB DDR4 ECC 2133 MHzIntel Xeon E5-1630v3 - 4c/8t - 3.7GHz /3.8GHz 2x240GB SSDنرم افزاری256 عدد ۱ ساعت رایگان900,000 ت سفارش
SP-128128GB DDR4 ECC 2133 MHzIntel Xeon E5-1650v3 - 6c/12t - 3.5GHz /3.8GHz 2x2TB نرم افزاری256 عدد ۱ ساعت رایگان900,000 ت سفارش
EG-3232GB DDR4 ECC 2400 MHzIntel Xeon E3-1270v6 - 4c/8t - 3.8GHz /4.2GHz2x4TB SATA + 2x480GB SSDسخت افزاری256 عدد ۱ روز رایگان913,000 ت سفارش
SP-6464GB DDR4 ECC 2400 MHzIntel Xeon E3-1270v6 - 4c/8t - 3.8GHz /4.2GHz2x2TB + 2x480 GB SSDسخت افزاری256 عدد ۱ روز رایگان919,000 ت سفارش
HOST-64H64GB DDR4 ECC 2133 MHzIntel Xeon-D 1540 - 8c/16t - 2.1GHz /2.6GHz3x2TBسخت افزاری256 عدد ۱ ساعت رایگان951,000 ت سفارش
EG-6464GB DDR4 ECC 2133 MHzIntel Xeon E5-1650v3 - 6c/12t - 3.5GHz /3.8GHz 2x4TB نرم افزاری256 عدد ۱ ساعت رایگان964,000 ت سفارش
HOST-64H64GB DDR4 ECC 2133 MHzIntel Xeon-D 1540 - 8c/16t - 2.1GHz /2.6GHz3x600GB SAS 15K CacheCade 80GB SSDسخت افزاری256 عدد ۳ روز رایگان964,000 ت سفارش
SP-128128GB DDR4 ECC 2133 MHzIntel Xeon E5-1650v3 - 6c/12t - 3.5GHz /3.8GHz2x450GB SSD NVMeنرم افزاری256 عدد ۱ ساعت رایگان971,000 ت سفارش
SP-128128GB DDR4 ECC 2133 MHzIntel Xeon E5-1650v3 - 6c/12t - 3.5GHz /3.8GHz3x4TB SATAنرم افزاری256 عدد ۱ روز رایگان971,000 ت سفارش
HOST-128L128GB DDR4 ECC 2133 MHzIntel Xeon D-1520 - 4c/8t - 2.4GHz /2.7GHz3x2TBسخت افزاری256 عدد ۱ روز رایگان984,000 ت سفارش
HOST-128H128GB DDR4 ECC 2133 MHzIntel Xeon-D 1540 - 8c/16t - 2.1GHz /2.6GHz 2x2TB نرم افزاری256 عدد ۱ روز رایگان996,000 ت سفارش
EG-6464GB DDR4 ECC 2133 MHzIntel Xeon E5-1650v3 - 6c/12t - 3.5GHz /3.8GHz2x450GB NVMeنرم افزاری256 عدد ۱ ساعت رایگان996,000 ت سفارش
HOST-128L128GB DDR4 ECC 2133 MHzIntel Xeon D-1520 - 4c/8t - 2.4GHz /2.7GHz3x600GB SAS 15K CacheCade 80GB SSDسخت افزاری256 عدد ۱ ساعت رایگان996,000 ت سفارش
HOST-64H64GB DDR4 ECC 2133 MHzIntel Xeon-D 1540 - 8c/16t - 2.1GHz /2.6GHz2x2TB + 2x480GB SSDسخت افزاری256 عدد ۱ روز رایگان1,016,000 ت سفارش
EG-6464GB DDR4 ECC 2133 MHzIntel Xeon E5-1650v3 - 6c/12t - 3.5GHz /3.8GHz3x4TB SATAنرم افزاری256 عدد ۱ ساعت رایگان1,016,000 ت سفارش
EG-3232GB DDR4 ECC 2400 MHzIntel Xeon E3-1270v6 - 4c/8t - 3.8GHz /4.2GHzLSI MegaRaid 9271-4i FastPath 3x960GB SSDسخت افزاری256 عدد ۱ روز رایگان1,035,000 ت سفارش
SP-6464GB DDR4 ECC 2400 MHzIntel Xeon E3-1270v6 - 4c/8t - 3.8GHz /4.2GHzFastPath 3x960GB SSDسخت افزاری256 عدد ۱ روز رایگان1,035,000 ت سفارش
HOST-128H128GB DDR4 ECC 2133 MHzIntel Xeon-D 1540 - 8c/16t - 2.1GHz /2.6GHz3x2TBنرم افزاری256 عدد ۱ ساعت رایگان1,041,000 ت سفارش
SP-128128GB DDR4 ECC 2133 MHzIntel Xeon E5-1650v3 - 6c/12t - 3.5GHz /3.8GHz2x2TB SATA + 2x450GB NVMeنرم افزاری256 عدد ۱ روز رایگان1,048,000 ت سفارش
HOST-128L128GB DDR4 ECC 2133 MHzIntel Xeon D-1520 - 4c/8t - 2.4GHz /2.7GHz2x2TB + 2x480GB SSDسخت افزاری256 عدد ۱ روز رایگان1,048,000 ت سفارش
FS-30T32GB DDR4 ECC 2133 MHzIntel Xeon-D 1520 - 4c/8t - 2.4GHz /2.7GHz 5x6TB سخت افزاری256 عدد ۱ ساعت رایگان1,054,000 ت سفارش
HOST-128H128GB DDR4 ECC 2133 MHzIntel Xeon-D 1540 - 8c/16t - 2.1GHz /2.6GHz2x480GB SSDنرم افزاری256 عدد ۱ ساعت رایگان1,067,000 ت سفارش
HOST-128H128GB DDR4 ECC 2133 MHzIntel Xeon-D 1540 - 8c/16t - 2.1GHz /2.6GHz2x2TB + 2x480GB SSDنرم افزاری256 عدد ۱ ساعت رایگان1,106,000 ت سفارش
EG-6464GB DDR4 ECC 2133 MHzIntel Xeon E5-1650v3 - 6c/12t - 3.5GHz /3.8GHz2x4TB SATA + 2x450GB NVMeنرم افزاری256 عدد ۱ روز رایگان1,112,000 ت سفارش
SP-128128GB DDR4 ECC 2133 MHzIntel Xeon E5-1650v3 - 6c/12t - 3.5GHz /3.8GHz2x1,2TB NVMeنرم افزاری256 عدد ۱ ساعت رایگان1,183,000 ت سفارش
EG-6464GB DDR4 ECC 2133 MHzIntel Xeon E5-1650v3 - 6c/12t - 3.5GHz /3.8GHz2x1,2TB NVMeنرم افزاری256 عدد ۱ روز رایگان1,209,000 ت سفارش
HOST-32L32GB DDR4 ECC 2133 MHzIntel Xeon D-1520 - 4c/8t - 2.4GHz /2.7GHz4x800GB SSD FastPathسخت افزاری256 عدد ۱ روز رایگان1,221,000 ت سفارش
HOST-128H128GB DDR4 ECC 2133 MHzIntel Xeon-D 1540 - 8c/16t - 2.1GHz /2.6GHz3x2TBسخت افزاری256 عدد ۳ روز رایگان1,241,000 ت سفارش
HOST-128H128GB DDR4 ECC 2133 MHzIntel Xeon-D 1540 - 8c/16t - 2.1GHz /2.6GHz3x600GB SAS 15K CacheCade 80GB SSDسخت افزاری256 عدد ۳ روز رایگان1,254,000 ت سفارش
EG-6464GB DDR4 ECC 2133 MHzIntel Xeon E5-1650v3 - 6c/12t - 3.5GHz /3.8GHz2x4TB SATA + 2x480GB SSDسخت افزاری256 عدد ۱ روز رایگان1,266,000 ت سفارش
HOST-64L64GB DDR4 ECC 2133 MHzIntel Xeon D-1520 - 4c/8t - 2.4GHz /2.7GHz4x800GB SSD FastPathسخت افزاری256 عدد ۱ ساعت رایگان1,286,000 ت سفارش
MG-128128GB DDR4 ECC 2133 MHzIntel 2 x Xeon E5-2630v3 - 16c/32t - 2.4GHz /3.2GHz 2x2TB نرم افزاری256 عدد ۱ ساعت رایگان1,286,000 ت سفارش
HOST-128H128GB DDR4 ECC 2133 MHzIntel Xeon-D 1540 - 8c/16t - 2.1GHz /2.6GHz2x2TB + 2x480GB SSDسخت افزاری256 عدد ۱ ساعت رایگان1,305,000 ت سفارش
SP-128128GB DDR4 ECC 2133 MHzIntel Xeon E5-1650v3 - 6c/12t - 3.5GHz /3.8GHzFastPath 3x960GB SSDسخت افزاری256 عدد ۱ روز رایگان1,324,000 ت سفارش
HOST-32H32GB DDR4 ECC 2133 MHzIntel Xeon-D 1540 - 8c/16t - 2.1GHz /2.6GHz4x800GB SSD FastPathسخت افزاری256 عدد ۱ ساعت رایگان1,350,000 ت سفارش
MG-128128GB DDR4 ECC 2133 MHzIntel 2 x Xeon E5-2630v3 - 16c/32t - 2.4GHz /3.2GHz2x450GB SSD NVMeنرم افزاری256 عدد ۱ روز رایگان1,356,000 ت سفارش
MG-128128GB DDR4 ECC 2133 MHzIntel 2 x Xeon E5-2630v3 - 16c/32t - 2.4GHz /3.2GHz3x4TB SATAنرم افزاری256 عدد ۱ روز رایگان1,356,000 ت سفارش
EG-6464GB DDR4 ECC 2133 MHzIntel Xeon E5-1650v3 - 6c/12t - 3.5GHz /3.8GHzLSI MegaRaid 9271-4i FastPath 3x960GB SSDسخت افزاری256 عدد ۱ روز رایگان1,388,000 ت سفارش
EG-128128GB DDR4 ECC 2133 MHzIntel Xeon E5-1660v3 - 8c/16t - 3GHz /3.5GHz 2x4TB نرم افزاری256 عدد ۱ ساعت رایگان1,414,000 ت سفارش
MG-128128GB DDR4 ECC 2133 MHzIntel 2 x Xeon E5-2630v3 - 16c/32t - 2.4GHz /3.2GHz2x2TB SATA + 2x450GB NVMeنرم افزاری256 عدد ۱ روز رایگان1,433,000 ت سفارش
EG-128128GB DDR4 ECC 2133 MHzIntel Xeon E5-1660v3 - 8c/16t - 3GHz /3.5GHz2x450GB NVMeنرم افزاری256 عدد ۱ ساعت رایگان1,446,000 ت سفارش
EG-128128GB DDR4 ECC 2133 MHzIntel Xeon E5-1660v3 - 8c/16t - 3GHz /3.5GHz3x4TB SATAنرم افزاری256 عدد ۱ روز رایگان1,466,000 ت سفارش
HOST-64H64GB DDR4 ECC 2133 MHzIntel Xeon-D 1540 - 8c/16t - 2.1GHz /2.6GHz4x800GB SSD FastPathسخت افزاری256 عدد ۱ ساعت رایگان1,543,000 ت سفارش
EG-128128GB DDR4 ECC 2133 MHzIntel Xeon E5-1660v3 - 8c/16t - 3GHz /3.5GHz2x4TB SATA + 2x450GB NVMeنرم افزاری256 عدد ۱ ساعت رایگان1,562,000 ت سفارش
MG-128128GB DDR4 ECC 2133 MHzIntel 2 x Xeon E5-2630v3 - 16c/32t - 2.4GHz /3.2GHz2x1,2TB NVMeنرم افزاری256 عدد ۱ روز رایگان1,568,000 ت سفارش
HOST-128L128GB DDR4 ECC 2133 MHzIntel Xeon D-1520 - 4c/8t - 2.4GHz /2.7GHz4x800GB SSD FastPathسخت افزاری256 عدد ۱ ساعت رایگان1,575,000 ت سفارش
MG-128128GB DDR4 ECC 2133 MHzIntel 2 x Xeon E5-2630v3 - 16c/32t - 2.4GHz /3.2GHz2x2TB + 2x480 GB SSDسخت افزاری256 عدد ۱ روز رایگان1,594,000 ت سفارش
EG-128128GB DDR4 ECC 2133 MHzIntel Xeon E5-1660v3 - 8c/16t - 3GHz /3.5GHz2x1,2TB NVMeنرم افزاری256 عدد ۱ روز رایگان1,658,000 ت سفارش
MG-128128GB DDR4 ECC 2133 MHzIntel 2 x Xeon E5-2630v3 - 16c/32t - 2.4GHz /3.2GHzFastPath 3x960GB SSDسخت افزاری256 عدد ۱ روز رایگان1,710,000 ت سفارش
EG-128128GB DDR4 ECC 2133 MHzIntel Xeon E5-1660v3 - 8c/16t - 3GHz /3.5GHz2x4TB SATA + 2x480GB SSDسخت افزاری256 عدد ۱ روز رایگان1,716,000 ت سفارش
HOST-128H128GB DDR4 ECC 2133 MHzIntel Xeon-D 1540 - 8c/16t - 2.1GHz /2.6GHz4x800GB SSD FastPathسخت افزاری256 عدد ۱ ساعت رایگان1,832,000 ت سفارش
EG-128128GB DDR4 ECC 2133 MHzIntel Xeon E5-1660v3 - 8c/16t - 3GHz /3.5GHzLSI MegaRaid 9271-4i FastPath 3x960GB SSDسخت افزاری256 عدد ۱ روز رایگان1,838,000 ت سفارش
MG-256256GB DDR4 ECC 2133 MHzIntel 2 x Xeon E5-2650v3 - 20c/40t - 2.3GHz /3GHz 2x2TB نرم افزاری256 عدد ۱ ساعت رایگان1,928,000 ت سفارش
MG-256256GB DDR4 ECC 2133 MHzIntel 2 x Xeon E5-2650v3 - 20c/40t - 2.3GHz /3GHz2x450GB SSD NVMeنرم افزاری256 عدد ۱ روز رایگان1,999,000 ت سفارش
FS-48T64GB DDR4 ECC 1866 MHzIntel Xeon E5-2620v3 - 6c/12t - 2.4GHz /3.2GHz 12x4TB SASنرم افزاری256 عدد ۱ روز رایگان2,057,000 ت سفارش
EG-128-L128GB DDR4 ECC 2400 MHzIntel Xeon E5-2687Wv4 - 12c/24t - 3GHz /3.5GHz2x450GB NVMeنرم افزاری256 عدد ۱ ساعت رایگان2,185,000 ت سفارش
EG-128-L128GB DDR4 ECC 2400 MHzIntel Xeon E5-2687Wv4 - 12c/24t - 3GHz /3.5GHz 2x4TB نرم افزاری256 عدد ۱ ساعت رایگان2,185,000 ت سفارش
FS-48T64GB DDR4 ECC 1866 MHzIntel Xeon E5-2620v3 - 6c/12t - 2.4GHz /3.2GHz 12x4TB SASسخت افزاری256 عدد ۳ روز رایگان2,211,000 ت سفارش
EG-128-L128GB DDR4 ECC 2400 MHzIntel Xeon E5-2687Wv4 - 12c/24t - 3GHz /3.5GHz3x4TB SATAنرم افزاری256 عدد ۱ روز رایگان2,237,000 ت سفارش
EG-128-L128GB DDR4 ECC 2400 MHzIntel Xeon E5-2687Wv4 - 12c/24t - 3GHz /3.5GHz2x4TB SATA + 2x450GB NVMeنرم افزاری256 عدد ۱ روز رایگان2,333,000 ت سفارش
EG-128-L128GB DDR4 ECC 2400 MHzIntel Xeon E5-2687Wv4 - 12c/24t - 3GHz /3.5GHz2x1,2TB NVMeنرم افزاری256 عدد ۱ روز رایگان2,429,000 ت سفارش
EG-128-L128GB DDR4 ECC 2400 MHzIntel Xeon E5-2687Wv4 - 12c/24t - 3GHz /3.5GHz2x4TB SATA + 2x480GB SSDسخت افزاری256 عدد ۱ روز رایگان2,487,000 ت سفارش
EG-256-L256GB DDR4 ECC 2133 MHzIntel Xeon E5-2687Wv4 - 12c/24t - 3GHz /3.5GHz 2x4TB نرم افزاری256 عدد ۱ ساعت رایگان2,571,000 ت سفارش
EG-256-L256GB DDR4 ECC 2133 MHzIntel Xeon E5-2687Wv4 - 12c/24t - 3GHz /3.5GHz2x450GB NVMeنرم افزاری256 عدد ۱ ساعت رایگان2,571,000 ت سفارش
FS-72T64GB DDR4 ECC 1866 MHzIntel Xeon E5-2620v3 - 6c/12t - 2.4GHz /3.2GHz 12x6TB SASسخت افزاری256 عدد ۱ ساعت رایگان2,571,000 ت سفارش
EG-128-L128GB DDR4 ECC 2400 MHzIntel Xeon E5-2687Wv4 - 12c/24t - 3GHz /3.5GHzLSI MegaRaid 9271-4i FastPath 3x960GB SSDسخت افزاری256 عدد ۱ روز رایگان2,609,000 ت سفارش
EG-256-L256GB DDR4 ECC 2133 MHzIntel Xeon E5-2687Wv4 - 12c/24t - 3GHz /3.5GHz3x4TB SATAنرم افزاری256 عدد ۱ روز رایگان2,622,000 ت سفارش
EG-256-L256GB DDR4 ECC 2133 MHzIntel Xeon E5-2687Wv4 - 12c/24t - 3GHz /3.5GHz2x4TB SATA + 2x450GB NVMeنرم افزاری256 عدد ۱ روز رایگان2,719,000 ت سفارش
EG-256-L256GB DDR4 ECC 2133 MHzIntel Xeon E5-2687Wv4 - 12c/24t - 3GHz /3.5GHz2x1,2TB NVMeنرم افزاری256 عدد ۱ روز رایگان2,815,000 ت سفارش
EG-256-L256GB DDR4 ECC 2133 MHzIntel Xeon E5-2687Wv4 - 12c/24t - 3GHz /3.5GHz2x4TB SATA + 2x480GB SSDسخت افزاری256 عدد ۱ روز رایگان2,873,000 ت سفارش
EG-256-L256GB DDR4 ECC 2133 MHzIntel Xeon E5-2687Wv4 - 12c/24t - 3GHz /3.5GHzLSI MegaRaid 9271-4i FastPath 3x960GB SSDسخت افزاری256 عدد ۱ روز رایگان2,995,000 ت سفارش
MG-384384GB DDR4 ECC 2133 MHzIntel 2 x Xeon E5-2680v4 - 28c/56t - 2.4GHz /3.3GHz 2x4TB نرم افزاری256 عدد ۱ ساعت رایگان3,342,000 ت سفارش
MG-384384GB DDR4 ECC 2133 MHzIntel 2 x Xeon E5-2680v4 - 28c/56t - 2.4GHz /3.3GHz2x450GB NVMeنرم افزاری256 عدد ۱ ساعت رایگان3,342,000 ت سفارش
MG-512512GB DDR4 ECC 2133 MHzIntel 2 x Xeon E5-2680v4 - 28c/56t - 2.4GHz /3.3GHz2x450GB NVMeنرم افزاری256 عدد ۱ ساعت رایگان3,663,000 ت سفارش
MG-512512GB DDR4 ECC 2133 MHzIntel 2 x Xeon E5-2680v4 - 28c/56t - 2.4GHz /3.3GHz 2x4TB نرم افزاری256 عدد ۱ ساعت رایگان3,663,000 ت سفارش
EG-256-H256GB DDR4 ECC 2133 MHzIntel 2 x Xeon E5-2687Wv4 - 24c/48t - 3GHz /3.5GHz2x450GB NVMeنرم افزاری256 عدد ۱ ساعت رایگان3,792,000 ت سفارش
EG-256-H256GB DDR4 ECC 2133 MHzIntel 2 x Xeon E5-2687Wv4 - 24c/48t - 3GHz /3.5GHz 2x4TB نرم افزاری256 عدد ۱ ساعت رایگان3,792,000 ت سفارش
EG-256-H256GB DDR4 ECC 2133 MHzIntel 2 x Xeon E5-2687Wv4 - 24c/48t - 3GHz /3.5GHz3x4TB SATAنرم افزاری256 عدد ۱ روز رایگان3,843,000 ت سفارش
EG-256-H256GB DDR4 ECC 2133 MHzIntel 2 x Xeon E5-2687Wv4 - 24c/48t - 3GHz /3.5GHz2x4TB SATA + 2x450GB NVMeنرم افزاری256 عدد ۱ روز رایگان3,940,000 ت سفارش
EG-256-H256GB DDR4 ECC 2133 MHzIntel 2 x Xeon E5-2687Wv4 - 24c/48t - 3GHz /3.5GHz2x1,2TB NVMeنرم افزاری256 عدد ۱ روز رایگان4,036,000 ت سفارش
EG-256-H256GB DDR4 ECC 2133 MHzIntel 2 x Xeon E5-2687Wv4 - 24c/48t - 3GHz /3.5GHz2x4TB SATA + 2x480GB SSDسخت افزاری256 عدد ۱ ساعت رایگان4,094,000 ت سفارش
EG-256-H256GB DDR4 ECC 2133 MHzIntel 2 x Xeon E5-2687Wv4 - 24c/48t - 3GHz /3.5GHzLSI MegaRaid 9271-4i FastPath 3x960GB SSDسخت افزاری256 عدد ۱ روز رایگان4,216,000 ت سفارش
EG-384-H384GB DDR4 ECC 2133 MHzIntel 2 x Xeon E5-2687Wv4 - 24c/48t - 3GHz /3.5GHz 2x4TB نرم افزاری256 عدد ۱ ساعت رایگان4,242,000 ت سفارش
EG-384-H384GB DDR4 ECC 2133 MHzIntel 2 x Xeon E5-2687Wv4 - 24c/48t - 3GHz /3.5GHz2x450GB NVMeنرم افزاری256 عدد ۱ ساعت رایگان4,242,000 ت سفارش
GPU-4X-107064GB DDR4 ECC 1866 MHzIntel 2 x Xeon E5-2620v3 - 12c/24t - 2.4GHz /3.2GHz 2x480GB SSDنرم افزاری256 عدد ۳ روز رایگان4,242,000 ت سفارش
EG-384-H384GB DDR4 ECC 2133 MHzIntel 2 x Xeon E5-2687Wv4 - 24c/48t - 3GHz /3.5GHz3x4TB SATAنرم افزاری256 عدد ۱ روز رایگان4,293,000 ت سفارش
EG-384-H384GB DDR4 ECC 2133 MHzIntel 2 x Xeon E5-2687Wv4 - 24c/48t - 3GHz /3.5GHz2x4TB SATA + 2x450GB NVMeنرم افزاری256 عدد ۱ روز رایگان4,389,000 ت سفارش
EG-384-H384GB DDR4 ECC 2133 MHzIntel 2 x Xeon E5-2687Wv4 - 24c/48t - 3GHz /3.5GHz2x1,2TB NVMeنرم افزاری256 عدد ۱ روز رایگان4,486,000 ت سفارش
EG-384-H384GB DDR4 ECC 2133 MHzIntel 2 x Xeon E5-2687Wv4 - 24c/48t - 3GHz /3.5GHz2x4TB SATA + 2x480GB SSDسخت افزاری256 عدد ۱ روز رایگان4,544,000 ت سفارش
EG-512-H512GB DDR4 ECC 2133 MHzIntel 2 x Xeon E5-2687Wv4 - 24c/48t - 3GHz /3.5GHz 2x4TB نرم افزاری256 عدد ۱ ساعت رایگان4,563,000 ت سفارش
EG-512-H512GB DDR4 ECC 2133 MHzIntel 2 x Xeon E5-2687Wv4 - 24c/48t - 3GHz /3.5GHz2x450GB NVMeنرم افزاری256 عدد ۱ ساعت رایگان4,563,000 ت سفارش
EG-512-H512GB DDR4 ECC 2133 MHzIntel 2 x Xeon E5-2687Wv4 - 24c/48t - 3GHz /3.5GHz3x4TB SATAنرم افزاری256 عدد ۱ روز رایگان4,614,000 ت سفارش
EG-384-H384GB DDR4 ECC 2133 MHzIntel 2 x Xeon E5-2687Wv4 - 24c/48t - 3GHz /3.5GHzLSI MegaRaid 9271-4i FastPath 3x960GB SSDسخت افزاری256 عدد ۱ روز رایگان4,666,000 ت سفارش
EG-512-H512GB DDR4 ECC 2133 MHzIntel 2 x Xeon E5-2687Wv4 - 24c/48t - 3GHz /3.5GHz2x4TB SATA + 2x450GB NVMeنرم افزاری256 عدد ۱ روز رایگان4,711,000 ت سفارش
EG-512-H512GB DDR4 ECC 2133 MHzIntel 2 x Xeon E5-2687Wv4 - 24c/48t - 3GHz /3.5GHz2x1,2TB NVMeنرم افزاری256 عدد ۱ روز رایگان4,807,000 ت سفارش
EG-512-H512GB DDR4 ECC 2133 MHzIntel 2 x Xeon E5-2687Wv4 - 24c/48t - 3GHz /3.5GHz2x4TB SATA + 2x480GB SSDسخت افزاری256 عدد ۱ روز رایگان4,865,000 ت سفارش
EG-512-H512GB DDR4 ECC 2133 MHzIntel 2 x Xeon E5-2687Wv4 - 24c/48t - 3GHz /3.5GHzLSI MegaRaid 9271-4i FastPath 3x960GB SSDسخت افزاری256 عدد ۱ روز رایگان4,987,000 ت سفارش
GPU-4X-108064GB DDR4 ECC 2400 MHzIntel 2 x Xeon E5-2667v3 - 16c/32t - 3.2GHz /3.6GHz 2x480GB SSDنرم افزاری256 عدد ۱ ساعت رایگان7,326,000 ت سفارش
GPU-2X-M60256GB DDR3 ECC 1600 MHzIntel 2 x Xeon E5-2650v3 - 20c/40t - 2.3GHz /3GHz 4x800GB SSDسخت افزاری256 عدد ۱ ساعت رایگان9,318,000 ت سفارش
افزایش سرعت سایت