اینترانت

ایران‌سرور امکان دسترسی به شبکه ملی داده در داخل کشور موسوم به «اینترانت» را در خدمات «سرور اختصاصی ایران» خود فراهم آورده‌است.
یکی از مهمترین مزایای اینترانت، سرعت دسترسی بالاتر کاربران در داخل ایران به اطلاعات موجود در سرور می‌باشد.
وب‌سایت‌هایی که دارای اطلاعات مهم و حیاتی می‌باشند و فقط در داخل ایران مورد استفاده قرار می‌گیرند، می‌توانند از این خدمات برای ایمینی بیشتر استفاده نمایند.
افرادی که وب‌سایت آن‌ها توسط نفوذگران خارجی مورد تهدید است و با حملات شدید DOS مواجه هستند، با انتقال به سرویس اینترانت می‌توانند از چنگ این حملات بگریزند.
سرویس اینترانت بر اساس تعرفه‌ی زیر قابل ارائه می‌باشد:

سرور اختصاصی dedicated
نوع خدمات هزینه (تومان) بازه پرداخت
هزینه راه‌اندازی خدمات اینترانت ۵۰,۰۰۰ به‌صورت یکبار
هزینه پورت سویچ مظاعف ۲۰,۰۰۰ ماهیانه
هزینه هر IP اینترانت ۱۵,۰۰۰ ماهیانه
50 +

دیتاسنتر در سراسر جهان

Datacenters

50000 +

مشتری از سراسر ایران

customers

400000 +

خدمات ارائه شده

Services Provided

17 +

سال‌ حضور در مارکت

Years active

مورد اعتماد مشتریان‌مان هستیم...

Trusted by our clients

+۵۰.۰۰۰ برند معتبر