خدمات و راهکارهای ابری ایران سرور جدید

Cloud Services

با راهکارهای ابری ما، ایجاد کنید، توسعه ببخشید و
بدون دغدغه رشد کنید.

درخواست مشاوره

چرا راهکارهای ابری ایران سرور؟

Why cloud solutions?

حضور ایران سرور از سال 1381 دربازار هاستینگ، ثبت دامنه و حضور در جمع 10 سرویس دهنده‌ی برتر ایران یکی از افتخارات ما است. این حضور درازمدت نه تنها باعث کسب تجربیات فراوانی برای ایران سرور شده‌است، بلکه ماندگاری در این بازار می‌تواند نشان از موارد متعددی باشد

خدمات ابری ما مشاوره رایگان

شبکه ابری ایران سرور

Our cloud network
Map

تهران (ایران)
پارس آنلاین / افرانت

راهکارهای ابری ایران سرور

ارائه دهنده ی بیش از ۵۰ خدمات ابری. حضور ایران سرور از سال 1381 دربازار هاستینگ، ثبت دامنه و حضور در جمع 10 سرویس دهنده‌ی برتر ایران یکی از افتخارات ما است.

مشاهده همه خدمات

راهکارهای ابری ایران سرور

حضور ایران سرور از سال 1381 دربازار هاستینگ، ثبت دامنه و حضور در جمع 10 سرویس دهنده‌ی برتر ایران یکی از افتخارات ما است.

+ ابر شخصی خود را بسازید...

Customized Cloud

حضور ایران سرور از سال 1381 دربازار هاستینگ، ثبت دامنه و حضور در جمع 10 سرویس دهنده‌ی برتر ایران یکی از افتخارات ما است.

مشاوره رایگان

پارتنرهای ابری ایران سرور

Our Partners

حضور ایران سرور از سال 1381 دربازار هاستینگ، ثبت دامنه و حضور در جمع 10 سرویس دهنده‌ی برتر ایران یکی از افتخارات ما است.

شرکای تجاری

+ ابر شخصی خود را بسازید...

Customized Cloud

حضور ایران سرور از سال 1381 دربازار هاستینگ، ثبت دامنه و حضور در جمع 10 سرویس دهنده‌ی برتر ایران یکی از افتخارات ما است.

مشاوره رایگان

سوالات متداول درباره ی سرویس های ابری

Frequently Asked Questions

مورد اعتماد مشتریان‌مان هستیم...

Trusted by our clients

+۵۰.۰۰۰ برند معتبر