iranserver_mini_data_center
وضعیت سرورها

سرور اختصاصی فرانسه

سرور اختصاصی لینوکس و ویندوز فرانسه

دیتا‌سنتر OVH به‌عنوان بزرگترین دیتاسنتر اروپا، یک برند کاملا شناخته شده می‌باشد، Anti DDoS سخت‌افزاری رایگان تا ۹۰ گیگابیت برای تمام سرورها، پهنای باند گیگابیتی نامحدود و سرعت دسترسی مناسب از داخل ایران‌ را می‌توان از مهمترین نکات در خصوص سرورهای فرانسه برشمرد.

سفارش سرورهای فرانسه، پس از پرداخت شما بصورت آنی به دیتاسنتر ارسال میشوند.
لیست سرورها براساس آخرین موجودی دیتاسنتر در تاریخ 2017-01-21 18:30:10 بروزرسانی شده است.
نام سرور RAM CPU هارد دیسک Raid مجازی سازی حداکثر ip زمان تحویل هزینه اولیه هزینه ماهانه سفارش
نام سرور RAM CPU هارد دیسک Raid مجازی سازی حداکثر ip زمان تحویل هزینه اولیه هزینه ماهانه سفارش
KS-2B4 GBAtom™ N280040 GB SSD1 عدد ۱ ساعت 65,000 ت 65,000 ت سفارش
KS-2D4 GBAtom™ N280080 GB SSD1 عدد ۱ ساعت 65,000 ت 78,000 ت سفارش
KS-2E4 GBAtom™ N28002 TB1 عدد ۱ ساعت 65,000 ت 97,000 ت سفارش
KS-3B16 GBCore™ i5-7502 TB1 عدد ۱ ساعت 65,000 ت 129,000 ت سفارش
KS-3A16 GBAMD Opteron 41222 TB1 عدد ۱ ساعت 65,000 ت 129,000 ت سفارش
KS-4C16 GBCore™ i5-23002 TB1 عدد ۱ ساعت 65,000 ت 142,000 ت سفارش
SYS-IP-116 GBIntel Xeon W35202 x 2 TBنرم افزاری16 عدد ۱ ساعت رایگان193,000 ت سفارش
E3-SAT-116 GBIntel Xeon E3 1225v22 x 2 TB SATA3نرم افزاری16 عدد ۱ ساعت رایگان193,000 ت سفارش
E3-SSD-116 GBIntel Xeon E3 1225v23 x 120 GB SSDنرم افزاری16 عدد ۱ ساعت رایگان193,000 ت سفارش
SYS-IP-232 GBIntel Xeon W35202 x 2 TBنرم افزاری16 عدد ۱ ساعت رایگان225,000 ت سفارش
E3-SAT-232 GBIntel Xeon E3 1225v22 x 2 TB SATA3نرم افزاری16 عدد ۱ ساعت رایگان225,000 ت سفارش
E3-SSD-232 GBIntel Xeon E3 1225v23 x 120 GB SSDنرم افزاری16 عدد ۱ ساعت رایگان225,000 ت سفارش
E3-SSD-332 GBIntel Xeon E3 1245v23 x 120 GB SSDنرم افزاری16 عدد ۱ ساعت رایگان258,000 ت سفارش
E3-SAT-332 GBIntel Xeon E3 1245v22 x 2 TB SATA3نرم افزاری16 عدد ۱ ساعت رایگان258,000 ت سفارش
E3-SSD-532 GBIntel Xeon E3 1245v22 x 240 GB SSDنرم افزاری16 عدد ۱ ساعت رایگان258,000 ت سفارش
HOST-32L32 GBIntel Xeon D
D 1520
2 x 2 TB نرم افزاری256 عدد ۱ ساعت رایگان386,000 ت سفارش
HOST-32L32 GBIntel Xeon D
D 1520
3 x 2 TB نرم افزاری256 عدد ۱ روز رایگان431,000 ت سفارش
MC-3232 GBIntel i7-4790K
i7 4790K
2x240GB SSD نرم افزاری256 عدد ۱ ساعت رایگان450,000 ت سفارش
SP-3232 GBIntel Xeon E3
E3 1231v3
2 x 2 TB نرم افزاری256 عدد ۱ ساعت رایگان450,000 ت سفارش
EG-1616 GBIntel Xeon E3
E3 1231v3
2 x 4 TB نرم افزاری256 عدد ۱ ساعت رایگان450,000 ت سفارش
HOST-32L32 GBIntel Xeon D
D 1520
2x480GB SSD نرم افزاری256 عدد ۱ ساعت رایگان457,000 ت سفارش
EG-1616 GBIntel Xeon E3
E3 1231v3
2x480GB SSD نرم افزاری256 عدد ۱ روز رایگان482,000 ت سفارش
HOST-32L32 GBIntel Xeon D
D 1520
2 x 2 TB + 2x480GB SSD نرم افزاری256 عدد ۱ روز رایگان495,000 ت سفارش
FS-12T16 GBIntel Atom
Atom C2750
3 x 4 TB نرم افزاری256 عدد ۱ ساعت رایگان515,000 ت سفارش
HOST-64L64 GBIntel Xeon D
D 1520
2 x 2 TB نرم افزاری256 عدد ۱ ساعت رایگان515,000 ت سفارش
SP-3232 GBIntel Xeon E3
E3 1231v3
2x480GB SSD نرم افزاری256 عدد ۱ روز رایگان521,000 ت سفارش
HOST-64L64 GBIntel Xeon D
D 1520
3 x 2 TB نرم افزاری256 عدد ۱ ساعت رایگان559,000 ت سفارش
MC-6464 GBIntel i7-6700K
i7 6700K
2x480GB SSD نرم افزاری256 عدد ۱ ساعت رایگان579,000 ت سفارش
HOST-64L64 GBIntel Xeon D
D 1520
2x480GB SSD نرم افزاری256 عدد ۱ روز رایگان585,000 ت سفارش
HOST-64L64 GBIntel Xeon D
D 1520
2 x 2 TB + 2x480GB SSD نرم افزاری256 عدد ۱ ساعت رایگان624,000 ت سفارش
HOST-32L32 GBIntel Xeon D
D 1520
3 x 2 TB سخت افزاری256 عدد ۱ روز رایگان630,000 ت سفارش
SP-64-S64 GBIntel Xeon E5
E5 1620v2
2 x 2 TB نرم افزاری256 عدد ۱ ساعت رایگان643,000 ت سفارش
EG-32-S32 GBIntel Xeon E5
E5 1620v2
2 x 4 TB نرم افزاری256 عدد ۱ ساعت رایگان643,000 ت سفارش
HOST-32H32 GBIntel Xeon D
D 1540
2 x 2 TB نرم افزاری256 عدد ۱ ساعت رایگان643,000 ت سفارش
MC-64 Overclocké64 GBIntel i7-6700K OC
i7 6700K
2x480GB SSD نرم افزاری256 عدد ۱ ساعت رایگان643,000 ت سفارش
HOST-32L32 GBIntel Xeon D
D 1520
3x600GB of SAS + Cache 80GB SSDسخت افزاری256 عدد ۱ روز رایگان643,000 ت سفارش
EG-32-S32 GBIntel Xeon E5
E5 1620v2
2 x 4 TB نرم افزاری256 عدد ۱ ساعت رایگان643,000 ت سفارش
EG-32-S32 GBIntel Xeon E5
E5 1620v2
2x480GB SSD نرم افزاری256 عدد ۱ ساعت رایگان675,000 ت سفارش
SP-64-S64 GBIntel Xeon E5
E5 1620v2
3x300GB SSD نرم افزاری256 عدد ۱ ساعت رایگان675,000 ت سفارش
EG-32-S32 GBIntel Xeon E5
E5 1620v2
2x480GB SSD نرم افزاری256 عدد ۱ ساعت رایگان675,000 ت سفارش
HOST-32H32 GBIntel Xeon D
D 1540
3 x 2 TB نرم افزاری256 عدد ۱ روز رایگان688,000 ت سفارش
HOST-32L32 GBIntel Xeon D
D 1520
2 x 2 TB + 2x480GB SSD سخت افزاری256 عدد ۱ روز رایگان694,000 ت سفارش
SP-128-S128 GBIntel Xeon E5
E5 1620v2
2 x 2 TB نرم افزاری256 عدد ۱ ساعت رایگان707,000 ت سفارش
SP-6464 GBIntel Xeon E5
E5 1630v3
2 x 2 TB نرم افزاری256 عدد ۱ ساعت رایگان707,000 ت سفارش
EG-3232 GBIntel Xeon E5
E5 1630v3
2 x 4 TB نرم افزاری256 عدد ۱ ساعت رایگان707,000 ت سفارش
HOST-32H32 GBIntel Xeon D
D 1540
2x480GB SSD نرم افزاری256 عدد ۱ ساعت رایگان714,000 ت سفارش
EG-3232 GBIntel Xeon E5
E5 1630v3
2x480GB SSD نرم افزاری256 عدد ۱ ساعت رایگان739,000 ت سفارش
SP-6464 GBIntel Xeon E5
E5 1630v3
3 x 2 TB نرم افزاری256 عدد ۱ روز رایگان752,000 ت سفارش
HOST-32H32 GBIntel Xeon D
D 1540
2 x 2 TB + 2x480GB SSD نرم افزاری256 عدد ۱ روز رایگان752,000 ت سفارش
HOST-64L64 GBIntel Xeon D
D 1520
3 x 2 TB سخت افزاری256 عدد ۱ روز رایگان759,000 ت سفارش
HOST-64H64 GBIntel Xeon D
D 1540
2 x 2 TB نرم افزاری256 عدد ۱ ساعت رایگان772,000 ت سفارش
HOST-128L128 GBIntel Xeon D
D 1520
2 x 2 TB نرم افزاری256 عدد ۱ روز رایگان772,000 ت سفارش
HOST-64L64 GBIntel Xeon D
D 1520
3x600GB of SAS + Cache 80GB SSDسخت افزاری256 عدد ۱ ساعت رایگان772,000 ت سفارش
SP-6464 GBIntel Xeon E5
E5 1630v3
2x480GB SSD نرم افزاری256 عدد ۱ ساعت رایگان778,000 ت سفارش
SP-128-S128 GBIntel Xeon E5
E5 1620v2
2x480GB SSD نرم افزاری256 عدد ۱ ساعت رایگان778,000 ت سفارش
SP-6464 GBIntel Xeon E5
E5 1630v3
نرم افزاری256 عدد ۱ ساعت رایگان778,000 ت سفارش
EG-3232 GBIntel Xeon E5
E5 1630v3
3 x 4 TB نرم افزاری256 عدد ۱ ساعت رایگان791,000 ت سفارش
SP-6464 GBIntel Xeon E5
E5 1630v3
2 x 2 TB + 2x480GB SSD نرم افزاری256 عدد ۱ روز رایگان817,000 ت سفارش
HOST-64H64 GBIntel Xeon D
D 1540
3 x 2 TB نرم افزاری256 عدد ۱ ساعت رایگان817,000 ت سفارش
HOST-128L128 GBIntel Xeon D
D 1520
3 x 2 TB نرم افزاری256 عدد ۱ ساعت رایگان817,000 ت سفارش
HOST-64L64 GBIntel Xeon D
D 1520
2 x 2 TB + 2x480GB SSD سخت افزاری256 عدد ۱ روز رایگان823,000 ت سفارش
HOST-64H64 GBIntel Xeon D
D 1540
2x480GB SSD نرم افزاری256 عدد ۱ ساعت رایگان842,000 ت سفارش
HOST-128L128 GBIntel Xeon D
D 1520
2x480GB SSD نرم افزاری256 عدد ۱ ساعت رایگان842,000 ت سفارش
HOST-64H64 GBIntel Xeon D
D 1540
2 x 2 TB + 2x480GB SSD نرم افزاری256 عدد ۱ روز رایگان881,000 ت سفارش
HOST-128L128 GBIntel Xeon D
D 1520
2 x 2 TB + 2x480GB SSD نرم افزاری256 عدد ۱ ساعت رایگان881,000 ت سفارش
HOST-32H32 GBIntel Xeon D
D 1540
3 x 2 TB سخت افزاری256 عدد ۱ روز رایگان887,000 ت سفارش
FS-30T32 GBIntel Xeon D
D 1520
5x6TB of SAS نرم افزاری256 عدد ۱ ساعت رایگان900,000 ت سفارش
SP-128128 GBIntel Xeon E5
E5 1650v3
2 x 2 TB نرم افزاری256 عدد ۱ ساعت رایگان900,000 ت سفارش
EG-64-S64 GBIntel Xeon E5
E5 1650v2
2 x 4 TB نرم افزاری256 عدد ۱ ساعت رایگان900,000 ت سفارش
HOST-32H32 GBIntel Xeon D
D 1540
3x600GB of SAS + Cache 80GB SSDسخت افزاری256 عدد ۱ ساعت رایگان900,000 ت سفارش
EG-64-S64 GBIntel Xeon E5
E5 1650v2
2 x 4 TB نرم افزاری256 عدد ۱ ساعت رایگان900,000 ت سفارش
EG-3232 GBIntel Xeon E5
E5 1630v3
3x600GB of SAS + Cache 80GB SSDسخت افزاری256 عدد ۱ ساعت رایگان900,000 ت سفارش
EG-3232 GBIntel Xeon E5
E5 1630v3
2 x 4 TB + 2x480GB SSD نرم افزاری256 عدد ۱ روز رایگان919,000 ت سفارش
EG-64-S64 GBIntel Xeon E5
E5 1650v2
2x480GB SSD نرم افزاری256 عدد ۱ ساعت رایگان932,000 ت سفارش
EG-64-S64 GBIntel Xeon E5
E5 1650v2
2x480GB SSD نرم افزاری256 عدد ۱ ساعت رایگان932,000 ت سفارش
SP-128128 GBIntel Xeon E5
E5 1650v3
3 x 2 TB نرم افزاری256 عدد ۱ ساعت رایگان945,000 ت سفارش
SP-6464 GBIntel Xeon E5
E5 1630v3
3 x 2 TB سخت افزاری256 عدد ۱ ساعت رایگان951,000 ت سفارش
HOST-32H32 GBIntel Xeon D
D 1540
2 x 2 TB + 2x480GB SSD سخت افزاری256 عدد ۱ ساعت رایگان951,000 ت سفارش
EG-6464 GBIntel Xeon E5
E5 1650v3
2 x 4 TB نرم افزاری256 عدد ۱ ساعت رایگان964,000 ت سفارش
SP-6464 GBIntel Xeon E5
E5 1630v3
3x600GB of SAS + Cache 80GB SSDسخت افزاری256 عدد ۱ ساعت رایگان964,000 ت سفارش
SP-128128 GBIntel Xeon E5
E5 1650v3
2x480GB SSD نرم افزاری256 عدد ۱ ساعت رایگان971,000 ت سفارش
SP-128128 GBIntel Xeon E5
E5 1650v3
نرم افزاری256 عدد ۱ ساعت رایگان971,000 ت سفارش
EG-6464 GBIntel Xeon E5
E5 1650v3
2x480GB SSD نرم افزاری256 عدد ۱ ساعت رایگان996,000 ت سفارش
EG-6464 GBIntel Xeon E5
E5 1650v3
نرم افزاری256 عدد ۱ ساعت رایگان996,000 ت سفارش
SP-128128 GBIntel Xeon E5
E5 1650v3
2 x 2 TB + 2x480GB SSD نرم افزاری256 عدد ۱ روز رایگان1,009,000 ت سفارش
HOST-64H64 GBIntel Xeon D
D 1540
3 x 2 TB سخت افزاری256 عدد ۱ روز رایگان1,016,000 ت سفارش
EG-3232 GBIntel Xeon E5
E5 1630v3
3 x 4 TB سخت افزاری256 عدد ۱ ساعت رایگان1,016,000 ت سفارش
HOST-128L128 GBIntel Xeon D
D 1520
3 x 2 TB سخت افزاری256 عدد ۳ روز رایگان1,016,000 ت سفارش
SP-6464 GBIntel Xeon E5
E5 1630v3
2 x 2 TB + 2x480GB SSD سخت افزاری256 عدد ۱ روز رایگان1,016,000 ت سفارش
HOST-128L128 GBIntel Xeon D
D 1520
3x600GB of SAS + Cache 80GB SSDسخت افزاری256 عدد ۱ ساعت رایگان1,029,000 ت سفارش
HOST-64H64 GBIntel Xeon D
D 1540
3x600GB of SAS + Cache 80GB SSDسخت افزاری256 عدد ۱ روز رایگان1,029,000 ت سفارش
HOST-128H128 GBIntel Xeon D
D 1540
2 x 2 TB نرم افزاری256 عدد ۱ ساعت رایگان1,029,000 ت سفارش
EG-6464 GBIntel Xeon E5
E5 1650v3
3 x 4 TB نرم افزاری256 عدد ۱ ساعت رایگان1,048,000 ت سفارش
FS-30T32 GBIntel Xeon D
D 1520
5x6TB of SAS سخت افزاری256 عدد ۱۰ روز رایگان1,054,000 ت سفارش
HOST-128H128 GBIntel Xeon D
D 1540
3 x 2 TB نرم افزاری256 عدد ۱ ساعت رایگان1,074,000 ت سفارش
HOST-64H64 GBIntel Xeon D
D 1540
2 x 2 TB + 2x480GB SSD سخت افزاری256 عدد ۱ روز رایگان1,080,000 ت سفارش
HOST-128L128 GBIntel Xeon D
D 1520
2 x 2 TB + 2x480GB SSD سخت افزاری256 عدد ۳ روز رایگان1,080,000 ت سفارش
HOST-128H128 GBIntel Xeon D
D 1540
2x480GB SSD نرم افزاری256 عدد ۱ ساعت رایگان1,099,000 ت سفارش
HOST-128H128 GBIntel Xeon D
D 1540
2 x 2 TB + 2x480GB SSD نرم افزاری256 عدد ۱ روز رایگان1,138,000 ت سفارش
SP-128128 GBIntel Xeon E5
E5 1650v3
3 x 2 TB سخت افزاری256 عدد ۱ روز رایگان1,144,000 ت سفارش
EG-3232 GBIntel Xeon E5
E5 1630v3
2 x 4 TB + 2x480GB SSD سخت افزاری256 عدد ۱ ساعت رایگان1,144,000 ت سفارش
EG-6464 GBIntel Xeon E5
E5 1650v3
3x600GB of SAS + Cache 80GB SSDسخت افزاری256 عدد ۱ ساعت رایگان1,157,000 ت سفارش
SP-128128 GBIntel Xeon E5
E5 1650v3
3x600GB of SAS + Cache 80GB SSDسخت افزاری256 عدد ۱ ساعت رایگان1,157,000 ت سفارش
EG-6464 GBIntel Xeon E5
E5 1650v3
2 x 4 TB + 2x480GB SSD نرم افزاری256 عدد ۱ ساعت رایگان1,176,000 ت سفارش
SP-128128 GBIntel Xeon E5
E5 1650v3
2 x 2 TB + 2x480GB SSD سخت افزاری256 عدد ۱ روز رایگان1,209,000 ت سفارش
HOST-32L32 GBIntel Xeon D
D 1520
4x800GB SSD سخت افزاری256 عدد ۱ روز رایگان1,221,000 ت سفارش
EG-6464 GBIntel Xeon E5
E5 1650v3
3 x 4 TB سخت افزاری256 عدد ۱ ساعت رایگان1,273,000 ت سفارش
HOST-128H128 GBIntel Xeon D
D 1540
3 x 2 TB سخت افزاری256 عدد ۱ ساعت رایگان1,273,000 ت سفارش
MG-128128 GBIntel Xeon E5
2 x E5 2630v3
2 x 2 TB نرم افزاری256 عدد ۱ ساعت رایگان1,286,000 ت سفارش
HOST-128H128 GBIntel Xeon D
D 1540
3x600GB of SAS + Cache 80GB SSDسخت افزاری256 عدد ۱ ساعت رایگان1,286,000 ت سفارش
EG-128-S128 GBIntel Xeon E5
E5 2650v2
2 x 4 TB نرم افزاری256 عدد ۱ ساعت رایگان1,286,000 ت سفارش
EG-128-S128 GBIntel Xeon E5
E5 2650v2
2 x 4 TB نرم افزاری256 عدد ۱ ساعت رایگان1,286,000 ت سفارش
EG-128-S128 GBIntel Xeon E5
E5 2650v2
2x480GB SSD نرم افزاری256 عدد ۳ روز رایگان1,318,000 ت سفارش
EG-128-S128 GBIntel Xeon E5
E5 2650v2
2x480GB SSD نرم افزاری256 عدد ۳ روز رایگان1,318,000 ت سفارش
MG-128128 GBIntel Xeon E5
2 x E5 2630v3
3 x 2 TB نرم افزاری256 عدد ۱ ساعت رایگان1,331,000 ت سفارش
HOST-128H128 GBIntel Xeon D
D 1540
2 x 2 TB + 2x480GB SSD سخت افزاری256 عدد ۱ ساعت رایگان1,337,000 ت سفارش
HOST-64L64 GBIntel Xeon D
D 1520
4x800GB SSD سخت افزاری256 عدد ۱ روز رایگان1,350,000 ت سفارش
MG-128128 GBIntel Xeon E5
2 x E5 2630v3
2x480GB SSD نرم افزاری256 عدد ۱ ساعت رایگان1,356,000 ت سفارش
MG-128128 GBIntel Xeon E5
2 x E5 2630v3
2 x 2 TB + 2x480GB SSD نرم افزاری256 عدد ۱ روز رایگان1,395,000 ت سفارش
EG-6464 GBIntel Xeon E5
E5 1650v3
2 x 4 TB + 2x480GB SSD سخت افزاری256 عدد ۱ ساعت رایگان1,401,000 ت سفارش
EG-128128 GBIntel Xeon E5
E5 1660v3
2 x 4 TB نرم افزاری256 عدد ۱ ساعت رایگان1,414,000 ت سفارش
mHG64 GBIntel Xeon E5
E5 2630v3
2x4TB of SAS
Up to 4 disks to choose from
سخت افزاری256 عدد ۳ روز رایگان1,414,000 ت سفارش
EG-128128 GBIntel Xeon E5
E5 1660v3
نرم افزاری256 عدد ۱ ساعت رایگان1,446,000 ت سفارش
EG-128128 GBIntel Xeon E5
E5 1660v3
2x480GB SSD نرم افزاری256 عدد ۱ ساعت رایگان1,446,000 ت سفارش
EG-3232 GBIntel Xeon E5
E5 1630v3
4x800GB SSD سخت افزاری256 عدد ۱ روز رایگان1,478,000 ت سفارش
HOST-32H32 GBIntel Xeon D
D 1540
4x800GB SSD سخت افزاری256 عدد ۱ ساعت رایگان1,478,000 ت سفارش
EG-128128 GBIntel Xeon E5
E5 1660v3
3 x 4 TB نرم افزاری256 عدد ۱ روز رایگان1,498,000 ت سفارش
MG-128128 GBIntel Xeon E5
2 x E5 2630v3
3 x 2 TB سخت افزاری256 عدد ۱ روز رایگان1,530,000 ت سفارش
SP-6464 GBIntel Xeon E5
E5 1630v3
4x800GB SSD سخت افزاری256 عدد ۱ روز رایگان1,543,000 ت سفارش
MG-128128 GBIntel Xeon E5
2 x E5 2630v3
3x600GB of SAS + Cache 80GB SSDسخت افزاری256 عدد ۱ روز رایگان1,543,000 ت سفارش
MG-128128 GBIntel Xeon E5
2 x E5 2630v3
2 x 2 TB + 2x480GB SSD سخت افزاری256 عدد ۱ ساعت رایگان1,594,000 ت سفارش
HOST-64H64 GBIntel Xeon D
D 1540
4x800GB SSD سخت افزاری256 عدد ۱ روز رایگان1,607,000 ت سفارش
EG-128128 GBIntel Xeon E5
E5 1660v3
3x600GB of SAS + Cache 80GB SSDسخت افزاری256 عدد ۱ روز رایگان1,607,000 ت سفارش
HOST-128L128 GBIntel Xeon D
D 1520
4x800GB SSD سخت افزاری256 عدد ۱ ساعت رایگان1,607,000 ت سفارش
EG-128128 GBIntel Xeon E5
E5 1660v3
2 x 4 TB + 2x480GB SSD نرم افزاری256 عدد ۱ روز رایگان1,626,000 ت سفارش
EG-128128 GBIntel Xeon E5
E5 1660v3
3 x 4 TB سخت افزاری256 عدد ۱ روز رایگان1,723,000 ت سفارش
SP-128128 GBIntel Xeon E5
E5 1650v3
4x800GB SSD سخت افزاری256 عدد ۱ روز رایگان1,735,000 ت سفارش
EG-6464 GBIntel Xeon E5
E5 1650v3
4x800GB SSD سخت افزاری256 عدد ۱ ساعت رایگان1,735,000 ت سفارش
EG-128128 GBIntel Xeon E5
E5 1660v3
2 x 4 TB + 2x480GB SSD سخت افزاری256 عدد ۱ ساعت رایگان1,851,000 ت سفارش
HOST-128H128 GBIntel Xeon D
D 1540
4x800GB SSD سخت افزاری256 عدد ۱ ساعت رایگان1,864,000 ت سفارش
MG-256256 GBIntel Xeon E5
2 x E5 2650v3
2 x 2 TB نرم افزاری256 عدد ۱ ساعت رایگان1,928,000 ت سفارش
FS-MAX64 GBIntel Xeon E5
2 x E5 2620v3
/HARD
Up to 36 disks to choose from
نرم افزاری256 عدد ۳ روز رایگان1,928,000 ت سفارش
MG-256256 GBIntel Xeon E5
2 x E5 2650v3
3 x 2 TB نرم افزاری256 عدد ۱ ساعت رایگان1,973,000 ت سفارش
MG-256256 GBIntel Xeon E5
2 x E5 2650v3
2x480GB SSD نرم افزاری256 عدد ۱ ساعت رایگان1,999,000 ت سفارش
MG-256256 GBIntel Xeon E5
2 x E5 2650v3
2 x 2 TB + 2x480GB SSD نرم افزاری256 عدد ۱ روز رایگان2,037,000 ت سفارش
FS-48T64 GBIntel Xeon E5
E5 2620v3
12x4TB of SAS نرم افزاری256 عدد ۱ ساعت رایگان2,057,000 ت سفارش
MG-128128 GBIntel Xeon E5
2 x E5 2630v3
4x800GB SSD سخت افزاری256 عدد ۱ ساعت رایگان2,121,000 ت سفارش
MG-256256 GBIntel Xeon E5
2 x E5 2650v3
3 x 2 TB سخت افزاری256 عدد ۱ ساعت رایگان2,172,000 ت سفارش
EG-128128 GBIntel Xeon E5
E5 1660v3
4x800GB SSD سخت افزاری256 عدد ۱ ساعت رایگان2,185,000 ت سفارش
MG-256256 GBIntel Xeon E5
2 x E5 2650v3
3x600GB of SAS + Cache 80GB SSDسخت افزاری256 عدد ۱ ساعت رایگان2,185,000 ت سفارش
FS-48T64 GBIntel Xeon E5
E5 2620v3
12x4TB of SAS سخت افزاری256 عدد ۱۰ روز رایگان2,211,000 ت سفارش
MG-256256 GBIntel Xeon E5
2 x E5 2650v3
2 x 2 TB + 2x480GB SSD سخت افزاری256 عدد ۱ روز رایگان2,237,000 ت سفارش
HG128 GBIntel Xeon E5
2 x E5 2640v3
2x4TB of SAS
Up to 4 disks to choose from
سخت افزاری256 عدد ۳ روز رایگان2,250,000 ت سفارش
FS-72T64 GBIntel Xeon E5
E5 2620v3
12x6TB of SAS RAID JBOD/HARD (0/1/5/6/10)سخت افزاری256 عدد ۱ ساعت رایگان2,571,000 ت سفارش
MG-256256 GBIntel Xeon E5
2 x E5 2650v3
4x800GB SSD سخت افزاری256 عدد ۱ روز رایگان2,764,000 ت سفارش
BHG256 GBIntel Xeon E5
2 x E5 2660v3
2x4TB of SAS
Up to 36 disks to choose from
سخت افزاری256 عدد ۳ روز رایگان3,213,000 ت سفارش
MG-384384 GBIntel Xeon E5
2 x E5 2680v4
2 x 4 TB نرم افزاری256 عدد ۳ روز رایگان3,342,000 ت سفارش
MG-384384 GBIntel Xeon E5
2 x E5 2680v4
نرم افزاری256 عدد ۳ روز رایگان3,342,000 ت سفارش
MG-512512 GBIntel Xeon E5
2 x E5 2680v4
2 x 4 TB نرم افزاری256 عدد ۱ ساعت رایگان3,663,000 ت سفارش
MG-512512 GBIntel Xeon E5
2 x E5 2680v4
نرم افزاری256 عدد ۱ ساعت رایگان3,663,000 ت سفارش
Tesla M60
2 x Tesla M60
256 GBIntel E5-2670v2
2 x E5 2670v2
4x800GB SSD سخت افزاری256 عدد ۱۰ روز رایگان9,318,000 ت سفارش